Abdulbasit Abdussamed Rahman Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


 

Abdulbasit Abdussamed – Rahman Suresi

Rahman suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. er rahman.
2. alleme lkur’ane.
3. halekal insane.
4. allemehul beyan.
5. eş şemsu vel kameru bi husban.
6. ven necmu veş şeceru yescudan.
7. ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
8. ella tatğav fil mizan.
9. ve ekıymul vezne bil kıstı
Ve la tuhsirul mizan.
10. vel erda vedaaha lil enam.
11. fiha fakihetuv ven
Nahlu zatul ekmani.
12. vel habbu zul asfi ver rayhan.
13. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
14. halekal’insane min
Salsalin kelfahhari.
15. ve hale kalcanne min
Maricin min narin.
16. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
17. rabbulmeşrikayni ve
Rabbulmağribeyni.
18. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
19. mereclbahreyni yeltekıyani.
20. beynehuma berzahun la yebğıyani.
21. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
22. yahrucu minhumellu’lu velmercanu.
23. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
24. ve lehulcevarilmunşeatu
Fiylbahri kela’lami.
25. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
26. kullu men ‘aleyha famin
27. ve yebka vechu rabbike
Zulcelali vel’ikrami.
28. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
29. yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı
Kulle yevmin huve fiy şe’nin.
30. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
31. senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
32. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
33. ya ma’şerelcinni vel’insi
İnisteta’tum en tenfusu min
Aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la
Tenfizune illa bisultanin.
34. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
35. yurselu ‘aleykuma şuvazun min
Narin ve nuhasun fela tentesırani.
36. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
37. feizenşakkatesissemau
Fekanet verdeten keddihani.
38. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
39. feyevmeizin la yus’elu ‘an
Zenbihi insun vela cannun.
40. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
41. yu’refulmucrimune bisiymahum
Feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.
42. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
43. hazihi cehennemulletiy
Yukezzibu bihelmucrimune.
44. yetufune beyneha ve
Beyne hamiymin anin.
45. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
46. ve limen hafe mekame
Rabbihi cennetani.
47. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
48. zevata efnanin.
49. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
50. fiyhima ‘aynani tecriyani.
51. febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
52. fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
53. febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
54. muttekiiyne ala furuşim betainuha min
İstebrak ve cenel cenneteyni dan.
55. fe bi eyyi alai
Rabbikuma tukezziban.
56. fihinne kasıratut tarfi lem
Yatmishunne insun kablehum ve la can.
57. fe bi eyyi alai
Rabbikuma tukezziban.
58. ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
59. fe be eyyi alai
Rabbikuma tukezziban.
60. hel cezaul ıhsani illel ihsan.
61. fe bi eyyi alai
Rabbikuma tukezziban.
62. ve min dunihima cennetan.
63. fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
64. mudhammetan
65. fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
66. fihima aynani neddahatan.
67. fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
68. fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
69. fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
70. fihinne hayratun hısan
71. fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
72. hurum maksuratun fil hıyam
73. fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
74. lem yatmishunne insun
Kablehum ve la can
75. fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
76. muttekiiyne ala rafrafin
Hudriv ve abkariyyin hısan
77. fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
78. tebarakesmu rabbike zil
Celali vel ikram.
Meali
55 – rahmân sûresi
78 âyet olup mekke’de inmiştir.
İlk âyetinde rahman ismi
Geçtiğinden ve sûre boyunca
Allah’ın rahmâniyeti
Anlatıldığından bu ad
Verilmiştir. bir önceki kamer
Sûresi daha ziyade terhib yani
Kendilerini bekleyen tehlikeyi
Bildirerek insanları dine dâvet
Ederken, bu sûre daha ziyade
Tergib, yani allah’ın bu dünyada,
Özellikle ebedi cennette
Hazırladığı nimetlerini
Hatırlatarak dâvet eder.
Bismillâhirrahmânirrahim
1-2 – rahman kur’ân’ı öğretti.
3-4 – insanı yarattı, ona
Konuşmayı öğretti.
Sûrenin başındaki bu bir
Satırlık kısım muazzam bir
Gerçeği bildirmektedir: sonsuz
Rahmet sahibi allah, şefkatle
Yaratıp kemale erdirdiği insana
Olan rahmetini tamamlamak için
Kur’ân’ı göndermiş, onu cehalet
Ve dalâlet karanlıklarından
Kurtarmıştır. hitabı olan
Kur’ân’ı anlaması için,
Yarattığı bu insana düşünüp
İfade etme kabiliyeti vermiştir.
Bu âyetler şöyle özetlenebilir:
Rahman
Kur’ân
Beyan
İnsan
Rahman insanla iletişim kurmaya
Tenezzül buyurmuştur. mesajı olan
Kur’ân’ı anlayabilmesi için
İnsana beyan kabiliyeti vermiştir.
5 – güneş ve ay bir hesap ile
Hareket ederler. [36,38-40; 6,96]
6 – yıldızlar ve bitkiler hep
Secdededirler. [22,18]
7-8 – göğü bu âhenkle o
Yükseltti ve bu mîzânı koydu ki
Siz de ders alıp ölçü dışına
Taşmayasınız. [57,25; 26,182]
Muazzam kâinat içinde uzayda
Dolaşan ve hızları, kütleleri,
Yörüngeleri farklı milyonlarca
Gök cismi, pek ince bir nizama
Tâbi olmasalardı, bu kâinat bir
Saniye bile varlıkta kalamazdı.
Oysa milyonlarca yıldan beri bu
Muazzam hareket ve faaliyete
Rağmen, hiçbir aksaklık
Olmamıştır.
9 – öyleyse siz de tartıyı
Adaletle yapın, sakın teraziyi,
Dengeyi aksatmayın.
10 – allah yeryüzünü de canlı
Yaratıklar için alçaltıp döşedi.
11-12 – orada meyve çeşitleri,
Salkımlarla dolu hurma ağaçları,
Saplı ve yapraklı hububat ve hoş
Kokulu bitkiler vardır.
13 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
Bu âyetle birlikte sûre boyunca 31
Defa tekrarlanan iki gruba yönelik
Hitap, birçok müfessirce insanlar
Ve cinler diye yorumlanmıştır.
Fakat râzî’nin bildirdiği gibi
Erkek ve kadın gruplarına yönelik
Olması da mümkündür.
Hz. peygamber (a.s.) cinlerin bu
Âyeti işittiklerinde tekrar
Tekrar: ‘rabbimizin hiçbir nimetini
Yalanlayıp inkâr etmeyiz. her
Türlü hamd sana’dır ey
Rabbimiz ” dediklerini bildirmiş
Ve ashabını da buna teşvik
Etmiştir.
14 – insanı kiremit gibi
Pişmiş çamurdan yarattı.
15 – cinni ise hâlis
Ateşten yarattı.
16 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
17 – o hem iki doğunun, hem iki
Batının rabbidir. [70,40; 73,9]
İki doğu ile iki batı: kış ve
Yaz günlerinin en kısa ve en uzun
Günleri olabilir. yahut dünyanın
Yarıküresidir. güneş bir
Yarıkürede doğarken, diğer
Yarıkürede batar. âyet şunları
Düşündürür: a-güneş,
Allah’ın emriyle doğar ve batar;
Bu doğup batma, her gün farklı
Açılarla vaki olur. b-dünyanın
Da güneşin de rabbi o’dur.
Bunların ayrı ayrı sahipleri
Olsaydı, bu uyum olmazdı. c-doğu,
Batı ve ikisi arası herşeyi
Yaratan allah’tır. kâinatın
Hikmetli nizamının sahibi o’dur.
18 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
19 – o iki denizi salıverdi,
Birbirine kavuşurlar.
20 – fakat aralarında bir engel
Bulunduğundan, birbirinin
Sınırını aşmazlar.
21 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
22 – onların her ikisinden inci
Ve mercan çıkar. [35,12]
23 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
24 – denizde koca dağlar gibi
Yüzen gemiler o’nundur.
Denizleri yaratan, suya kaldırma
Özelliğini veren ve gemileri yapan
İnsanlara zekâ, güç ve kuvvet
Veren allah’tır.
25 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
26 – yerin üstünde olan herkes
Fanidir. [28,88; 18,28; 76,9]
27 – ancak senin azamet ve kerem
Sahibi rabbinin zatı baki kalır.
28 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
29 – göklerde olan, yerde olan
Herkes, ihtiyaçları için o’na
Yalvarır (bütün bunları
Gerçekleştirmek için) o, her an
Yeni tecellilerle iş başındadır.
30 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
31 – hele az bekleyin, ey cin ve
İns topluluğu yakında sizin sizin
De sıranız gelecek
32 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
33 – ey cin ve ins topluluğu
Yapabilirseniz haydi göklerin ve
Yerin hududundan geçin bakalım
Ama geçemezsiniz, ancak üstün bir
Güç, kuvvetli bir delil ve ilimle
Geçebilirsiniz.
34 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
35 – üzerinize ateşler, duman
Alevleri gönderilir de artık
Kendinizi savunamazsınız.
36 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
37 – gök yarılıp kızıl
Sahtiyan gibi kıpkırmızı bir
Güle dönüştüğünde öyle
Müthiş işler olacak ki?
38 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
39 – artık o gün ne insanlara,
Ne de cinlere günahları sorulmaz.
Herkesin siması, soruya hacet
Bırakmaz.
40 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
41 – suçlular simalarından
Tanınırlar, perçemlerinden ve
Ayaklarından tutulup yaka paça
Cehenneme atılırlar.
42 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
43 – ve onlara: ‘işte suçluların yalan
Saydıkları cehennem ” denilir.
44 – onlar cehennem ile kaynar su
Arasında devamlı gidip gelirler.
45 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
46 – rabbinin huzuruna çıkmaktan
Endişe duyan mümine iki cennet var.
Muhtemel mânalardan biri de,
Takvânın kazandırdığı dünya
Cenneti olabilir veya râzî’nin
Muhtemel gördüğü üzere, maddî
Ve ruhanî zevkler için birer
Cennet düşünülebilir.
47 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
48 – her iki cennet de çeşit
Çeşit ağaçlarla doludur.
49 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
50 – ikisinde de akıp
Giden iki pınar vardır.
Kaynaklardan birine ‘tesnim”,
Öbürüne ‘selsebil” denir.
Bunlar, insanın ulaşabileceği iki
Bilgi kaynağına, zâhir ve bâtın
İlme de işaret edebilir.
51 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
52 – ikisinde de her çeşit
Meyveler, çift çift vardır.
Her meyveden: yaşı da kurusu da;
Yahut dünyada bilineni de
Bilinmeyeni de vardır.
53 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
54 – o cennetlikler, astarları
Kalın atlasdan döşeklere
Yaslanırlar. her iki cennetin
Devşirilecek meyveleri, hemen
Ellerinin altında olacaktır.
[69,23; 76,14]
55 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
56 – o cennetlerde gözleri
Eşlerinden başkasını görmeyen,
Tatlı bakışlı öyle güzeller
Vardır ki, daha önce cin ve
İnsanlardan hiç kimse kendilerine
Dokunmamıştır.
57 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
58 – o hanımlar parlaklıkta
Sanki yakut ve mercandırlar.
59 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
60 – öyle ya, iyiliğin neticesi
İyilikten başka mı olacaktı?
61 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
62 – bu ikisinden başka, onların
İkişer cenneti daha vardır.
63 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
64 – bunlar da yemyeşildir.
65 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
66 – bunlarda da
Kaynayan iki pınar var.
67 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
68 – bunlarda da meyveler,
Hurmalar, narlar…
69 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
70 – onların da içinde iyi
Huylu, güzel hanımlar.
71 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
72 – otaklarda eşlerine
Hasredilmiş güzeller.
73 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
74 – öyle güzeller ki daha önce
İnsanlardan ve cinlerden kimse
Kendilerine dokunmadı.
75 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
76 – beyleri yeşil yastıklara ve
Hârikulade güzel güzel
Döşemelere yaslanırlar.
77 – o halde rabbinizin hangi
Nimetlerini inkâr edebilirsiniz?
78 – azamet ve kerem sahibi olan
Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce