Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Adiyat Suresi

Abdullah Al Matrood Adiyat Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Adiyat Suresi

Adiyat suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. vel adiyati dabha
2. fel muriyati kadha
3. fel muğırati subha
4. fe eserne bihı nak’a
5. fe vesatne bihı cem’a
6. innelinsane li rabbihı le kenud
7. ve innehu ala zalike le şehıd
8. ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9. e fe la ya’lemü iza
Bu’sira ma fil kubur
10. ve hussıle ma fis sudur
11. inne rabbehüm bihim
Yevmeizin le habir
Meali
100 – âdiyât sûresi
Mekke’de nâzil olmuş olup 11
Âyettir. sûrenin ilk âyetinde
Geçen ve ‘cihad meydanında nefes
Nefese koşan atlar” mânasına
Gelen el-âdiyat kelimesi, ona isim
Olmuştur. insanlarda yaygın bazı
Karakterler vurgulanarak, sinelerde
Saklı olan şeylerin bile açığa
Çıkarılacağı mahşer günü
Hatırlatılır, insanın o güne
Göre kendisini ayarlaması ders
Verilir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – gazilerin nefes nefese koşan,
2 – koşarken tırnaklarıyla
Kıvılcımlar saçan,
3 – sabah erkenden baskın basan,
4 – o esnada tozu dumana katan,
5 – derken düşman
Kuvvetinin ortasına dalan
Atlarına yemin ederim ki:
Bu sûrenin nazil olduğu mekke
Döneminde müslümanlara ait, harp
İçin hazırlanmış ne at, ne de
Silah bulunmadığından bu
Âyetlerin gelecek dönemle ilgili
Olduğu düşünülebilir.
Dolayısıyla harıl harıl koşan
Atlar gibi harıl harıl
Çalışarak düşmana hücum eden
Motorlu akın vasıtalarını,
Tepkili uçakları, ateş saçan
Silahları da kapsadığı
Düşünülebilir. gerçekten bu
Sûre gibi birçok sûrede çok
Kapsamlı lafızlar mevcut olup
Bunlar, geniş tefsirlere imkân
Vermektedir.
6 – gerçekten insan, rabbine
Karşı çok nankördür.
7 – kendisi de buna şahittir.
8 – ondaki mal hırsı
Pek şiddetlidir.
9-10 – peki o insan, kendisinin ve
Malının âkıbetini hâlâ bilip
Anlamayacak mı?
Kabirlerde olanlar diriltilip
Dışarı atıldığı zaman,
Sinelerin içinde bulunan her şey
Derlenip ortaya konulduğu zaman,
11 – işte bilhassa o gün,
Rab’leri, onların bütün
Yaptıklarından haberdardır.
Allah o gün insanın yaptığı her
Şeyi ortaya dökecektir. insana
Düşen, inkâr edip hırsla mala
Bağlanmak değil, böyle bir gün
İçin hazırlık yapmaktır. [1,4]