Kategoriler
Abdullah Al Matrood

A’la Suresi

Abdullah Al Matrood A’la Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – A’la Suresi

A’la suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. sebbihısme rabbikel’a’la.
2. elleziy haleka fesevva.
3. velleziy kaddere feheda.
4. velleziy ahrecelmer’a.
5. fece’alehu ğusaen ahva.
6. senukriüke fela tensa.
7. illa ma şaallahü innehu
Ya’lemülcehre ve ma yahfa.
8. ve nüyessirüke lilyüsra.
9. fezekkir in nefe’atizzikra.
10. seyezzekkerü men yahşa.
11. ve yetecennebühel’eşka.
12. elleziy yaslennarelkübra.
13. sümme la yemütü
Fiyha ve la yahya.
14. kad efleha men tezekka.
15. ve zekeresme rabbihi fesalla.
16. bel tü’sirunelhayateddünya.
17. vel’ahıretü hayrün ve ebka.
18. inne haza lefissuhufel’ula.
19. suhufi ibrahiyme ve musa.
Meali
87 – â’lâ sûresi
Mekke’de nâzil olmuş olup, 19
Ayettir. sûre adını, birinci
Ayette allah teâla’nın sıfatı
Olarak geçen ve ‘pek yüce”
Anlamına gelen â’lâ kelimesinden
Almıştır. bu sûrede allah’ın
Kudreti ve birliği, hz. peygambere
Gelen vahiy ve bir de bazı güzel
Öğütler yer almaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim.
1 – tenzih et rabbinin yüce adını.
2-3 – o seni yaratıp,
Mükemmel yaratılış vereni.
O her canlıyı bir ölçüye göre
Yapıp hayatının devamını,
Sağlayacak yolları göstereni,
4-5 – o, yeşillikleri çıkarıp sonra da
Onu kara kuru bir çöpe çevireni.
6-7 – bundan böyle sana kur’ân
Okutacağız da sen unutmayacaksın.
Ancak allah’ın dilediği müstesna.
Çünkü o, size göre açık ve net
Olanı da, gizli olanı da pek iyi
Bilir.
8 – seni en kolay olana
Muvaffak edeceğiz.
9 – o halde öğütün fayda
Vereceği ümidiyle sen nasihat et.
10 – allah’a saygı duyacak olan,
Nasihatı düşünüp ders alır.
11 – ama pek bedbaht olan
İse ondan kaçınır.
12 – böyle olanlar âhirette,
En büyük ateşe girer.
13 – orada artık ne ölür, ne
De rahat yüzü görür.
14-15 – kendisini
Kötülüklerden arındıran,
Rabbinin adını anıp namaz
Kılan, felaha erer.
16 – fakat bilakis siz dünya hayatını
Ve zevklerini tercih ediyorsunuz.
17 – halbuki âhiret mutluluğu daha
Üstün, daha hayırlı, hem de ebedidir.
18-19 – bu, elbette önceki
Sahifelerde, ibrâhim ile mûsâ’ya
Verilen sahifelerde de
Bildirilmiştir. [53,36-37]