Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Alak Suresi

Abdullah Al Matrood Alak Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Alak Suresi

Alak suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. ıkra’ bismi rabbikelleziy halak
2. halekal’insane min ‘alak
3. ıkre’ ve rabbükel’ekrem
4. elleziy ‘alleme bilkalem
5. allemel’insane ma lem ya’lem
6. kella innel’insane leyatğa
7. erra a hustağna
8. inne ila rabbikerrü9.
Eraeytelleziy yenha
10. abden iza salla
11. eraeyte in kane ‘alelhüda
12. ev emara bittakva
13. eraeyte in kezzebe ve tevella
14. elem ya’lem biennallahe yera
15. kella lein lem yentehi
Lenesfe’an binnasıyeh
16. nasıyetin kezibetin hatıeh
17. felyed’u nadiyehu.
18. sened’uzzebaniyete.
19. kella la tütı’hü vescüd vakterib
Meali
96 – alak sûresi
Mekke’de indirilmiş olup 19
Âyettir. bu sûre-i celilenin ilk
Beş âyeti, kur’ân-ı kerîm’den
İlk nazil olan kısmı teşkil eder.
Sûre adını 2. âyette geçen
El-alak kelimesinden almıştır. bu
Kelime, ‘yapışkan, asılıp
Tutunan şey” demek olup, bundan
Maksat insanın, ana rahminin
Cidarına yapışan döllenmiş bir
Hücreden yaratıldığını
Hatırlatmaktır. bu sûre-i şerife
Hz. peygamber (a.s.)’a vahyin
Gönderilmeye başlamasını,
Okumanın, yazmanın ve ilmin
Önemini vurgulayarak başlar.
İkinci bölümde zenginleşen
Kâfirde azıtma ve tuğyan
Damarının kabardığını,
Üçüncü bölümde ise, başlıca
Örneğini ebû cehil’de bulan
Azgınların, dinin direği olan
Namazı engellemeye
Çalıştıklarını ve onların
Müstehak oldukları cezaya
Çarptırılacaklarını bildirir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – yaratan rabbinin adıyla oku,
2 – insanı yapışkan bir
Hücreden yaratan.
Genel olarak müfessirler alaka’nın
Çoğulu olarak alak kelimesine,
‘kan pıhtısı görünümünde olan
Döllenmiş hücre” anlamı
Verirler. fakat elmalılı m. h.
Yazır, bu maddî mânadan başka
Kelimenin bir de: ‘ruhanî ve
Manevî olarak ‘alâka” gibi aşk
Ve sevgi mânası da olduğunu,
Dolayısıyla ‘alak” dan,
‘rabbanî bir izafetten ibaret olan
Ruhî ilişiğe kadar, insanın
Yaratılışının
Başlangıçlarını kapsayan, hem
De okunan metnin ruhî bir sevgi ve
Alaka ile takip edilmesine bir
Uyarı ihtiva eden bir mâna
Düşünmenin mümkün olduğunu
Yazar ki, güzel ve dikkate değer
Bir tefsirdir.
3 – oku rabbin sonsuz
Kerem sahibidir.
4 – kalemle yazmayı öğretendir.
5 – insana
Bilmediklerini
Öğretendir.
6-7 – hayır rabbinin bunca
Nimetlerine rağmen kâfir insan
Kendisini ihtiyaçsız zannetti diye
Azar.
8 – ama dönüş elbette rabbinedir.
9-10 – baksana şu namaz kılan, o
Mükemmel kulu engelleyen kimseye,
11-12 – ne dersin, o hidâyette
Olsa ve allah’ı sayıp o’na karşı
Gelmemeyi tavsiye etse, ne iyi
Olurdu
13 – ne dersin, o kul dini yalan saysa ve
Haktan yüzçevirse iyi mi olurdu?
14 – o bilmiyor mu ki allah, olan
Biten her şeyi görür?
15-16 – hayır hayır olmaz böyle şey
Eğer bu tutumundan vazgeçmezse,
Onu perçeminden tutup
Cehenneme sürükleriz.
Evet, o yalancı ve suçlu
Perçeminden tutup sürükleriz.
17 – istediği kadar grubunu
Yardıma çağırsın
18 – biz de zebanîleri
Çağırırız.
19 – hayır ona boyun eğme
Rabbine secde et, o’na yaklaş.
Bu âyeti okuyan veya dinleyenin
Tilavet secdesi yapması vaciptir.