Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Beled Suresi

Abdullah Al Matrood Beled Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Beled Suresi

Beled suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. la uksimü bilhazelbeledi.
2. ve ente hıllün bihazelbeledi.
3. ve validin ve ma velede.
4. lekad halaknel’insane fiy kebedin.
5. eyahsebü en len yakdire
‘aleyhi ehadün.
6. yekulü ehlektü malen lübeden.
7. eyahsebü en lem yerehu ehadün.
8. elem nec’al lehu ‘ayneyni.
9. ve lisanen ve şefeteyni.
10. ve hedeynahünnecdeyni.
11. felaktehamel’akabete.
12. ve ma edrake mel’akabetü.
13. fekkü rekabetin.
14. ev ıt’amün fiy yevmin
Ziy mesğabetin.
15. yetiymen za makrebetin.
16. ev miskiynen za metrebetin.
17. sümme kane minelleziyne amenu ve
Tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
18. ol,eke ashabülmeymene
19. velleziyne keferu biayatina
Hüm ashabülmeş’emeti.
20. ‘aleyhim narün mü’sadeh.
Meali
90 – beled sûresi
Mekke’de nâzil olmuş olup 20
Ayettir. sûre, adını birinci
Ayetinden almıştır. muayyen bir
Şehir mânasına gelen el-beled’den
Maksadın mekke olduğu müfessirler
Tarafından ifade edilmektedir.
Allah teâlanın insana olan
Nimetleri, kudretinin eserleri
Hatırlatılarak insanlar ölümden
Sonraki dirilişe, birbirlerine
Şefkat ve yardımlaşmaya dâvet
Edilirler.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – hayır gerçek,
Kâfirlerin dediği gibi değil.
Bu şanlı belde hakkı için,
2 – senin bu beldeye
Girişin hakkı için,
Bu belde mekke’dir. hz. ibrâhim
(a.s.) buraya gelip hanımı hacer’i
Bıraktığında burası dağlık,
Susuz, bitkisiz bir vadi idi.
Kâbe’yi bina ettiğinde çevresinde
Burayı şenlendirecek insanlar
Yoktu. ama sonra bütün arap
Yarımadasının merkezi oldu. tam
Bir anarşinin hüküm sürdüğü
Bu kıtada, tek emin yer burası
Oldu.
3 – hem o değerli baba, hem o
Değerli evladının hakkı için:
4 – biz insanı meşakkat, imtihan
Ve çile yüklü bir hayata
Gönderdik. [82,6-7; 95,4-5]
İnsan bu dünyaya eğlenme ve
Dinlenme için gönderilmemiştir.
Ana rahminde nutfe halinden
Başlayarak dokuz ayda dünyaya
Gelmesine, uzun çocukluk, gençlik
Devresinden dünya yükü altında
Seneler geçirerek ölümüne kadar
Geçirdiği meşakkatli ömür
Süreci bu gerçeği ispatlar.
Dünyada sıkıntıdan uzak, tam
Güvenlik içinde âsûde bir
Ömür, hiç bir insana nasib
Olmamıştır.
5 – o insan kendi üzerinde kimsenin güç
Sahibi olmadığını mı sanır?
6 – ‘ben yığınla servet
Tükettim” diye övünüp durur.
7 – kendisini gören
Olmadığını mı sanır?
8 – biz ona görmesi için gözler,
9 – gönlüne tercüman olacak bir
Dil ve dudaklar, vermedik mi?
10 – ona hayır ve şer
Yollarını göstermedik mi?
[76,2-3]
11 – fakat o sarp yokuşu
Aşmaya çalışmadı.
Böyle yaparak verilen nimetlerin
Şükrünü eda etmedi.
12 – sarp yokuş, bilir misin nedir?
13 – sarp yokuş: bir köleyi, bir
Esiri hürriyetine kavuşturmaktır.
Ne mevcut tevrat, ne de incîller
Yabancı köle azad edilmesinden
Bahsetmezler. yahudi kölenin
Azadı: km, çıkış 21,2-3;
Tesniye 15,12-15 cümlelerinde
Geçer. kur’ân-ı kerîm ise bu
Konuda bir çok düzenlemeler yapıp
Çeşitli vesilelerle, çok yaygın
Biçimde kölelerin hürriyetlerine
Kavuşmasını sağlamıştır.
14 – kıtlık zamanında
Yemek yedirmektir.
15 – yakınlığı olan bir yetimi,
16 – ya da yeri yatak, (göğü
Yorgan yapan, barınacak hiçbir
Yeri olmayan) fakiri doyurmaktır.
17 – hem sarp yokuş: gönülden
İman edip, birbirlerine sabır ve
Şefkat dersi vermek, sabır ve
Şefkat örneği olmaktır.
18 – işte hesap defterleri sağ
Ellerine verilecek olanlar bunlardır.
19 – ayetlerimizi inkâr edenlerin
Hesap defterleri ise, sol ellerine
Verilecektir.
20 – onların cezası da,
Kapıları, üzerlerine sımsıkı
Kapatılmış ateş deposuna
Konulmak olacaktır.