Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Buruc Suresi

Abdullah Al Matrood Buruc Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Buruc Suresi

Buruc suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. vessemai zatilbüruci.
2. velyevmilmev’udi.
3. ve şahidin ve meşhudin.
4. kutile ashabül’uhdudi.
5. en nari zatelvekudi.
6. iz hüm ‘aleyha ku’udün.
7. ve hüm ‘ala ma yef’alune
Bilmü’miniyne şühudün.
8. ve ma nekamu minhüm illa en
Yü’minu billahil’aziyzilhamiydi.
9. elleziy lehu mülküssemavati
Vel’ardı vallahü ‘ala külli
Şey’in şehiydün.
10. innelleziyne
Fetenülmü’miniyne velmü’minati
Sümme lem yetubu felehüm ‘azabü
Cehenneme ve lehüm
‘azabülhariykı.
11. innelleziyne amenu ve
‘amilussalihati lehüm cennatün
Tecriy min tahtihel’enharü
Zalikelfevzülkebiyrü.
12. inne batşe rabbike leşediydün.
13. innehu hüve
Yübdiü ve yü’ıydü.
14. ve hüvelğafurülvedudü.
15. zül’arşilmeciydü.
16. fa”alün lima yüriydü.
17. hel etake hadiysülcünudi.
18. fir’avne ve semude.
19. belilleziyne keferu fiy tekziybin.
20. vallahü min veraihim muhıytun.
21. bel hüve kur’anün meciydün.
22. fiy levhın mahfuzın.
Meali
85 – bürûc sûresi
Mekke’de nâzil olmuş olup 22
Ayettir. ilk ayetinde allah teâla
Burçlar ve sistemlerle dolu
Gökyüzüne dikkat çekmektedir.
Bürûc: ‘burçlar” anlamına
Gelir. bu sûre, müşriklerin
İşkence ve baskılarına karşı
Müminleri sabra teşvik etmekte,
Onların manevîyatlarını
Kuvvetlendirmekte, daha önce
Allah’ın elçilerine karşı koyan
Nice saltanatların devrildiği
Gibi, kur’ân’ın dâveti
Karşısında da muhaliflerin
Tutunamayacaklarına işaret
Etmektedir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – burçlarla süslü göğe,
2 – geleceği vaad olunan
Kıyamet gününe,
3 – şahid ile meşhûda
Kasem ederim ki:
Kur’ân’ı inkâr eden
Kâfirler mel’undurlar
4-5 – tıpkı kahrolası
Ashab-ı uhdud’un,
O tutuşturulmuş ateşle dolu
Hendeği hazırlayanların mel’un
Oldukları gibi…
Ashab-ı uhdud hakkında tefsirlerde
Dört kadar hadise zikredilir.
Bunlar arasında en meşhuru, yemen
Hükümranlığını ele geçiren
Zû nuvas hakkında olmasıdır.
Dördüncü asırda yemen’e hakim
Olan bu kral yahudi dinini
Benimseyip hıristiyan olan necran
Ahalisini de yahudiliği kabule
Zorlar. halk direnince, bir çok
İnsanı ateş dolu hendeklere
Attırır. böylece
Öldürülenlerin 20.000 kadar
Olduğu söylenir. yahudi hakimiyeti
340-378 yılları arasında yer
Almaktadır.
6-7 – hani onlar ateşin başında
Oturur, müminlere yaptıklarını
Acımasızca seyrederlerdi.
8-9 – onların müminlere bu
İşkenceyi yapmalarının tek
Sebebi, müminlerin göklerin ve
Yerin tek hâkimi, azîz ve hamîd
(mutlak galip ve bütün övgülere
Lâyık) olan allah’a iman etmeleri
İdi. allah her şeye şahiddir.
10 – mümin erkeklere ve mümin
Kadınlara işkence edip de, sonra
Tövbe etmeyenler var ya, işte
Onlara cehennem azabı var, yangın
Azabı var.
11 – iman edip makbul ve güzel
İşler yapanlara ise, içinden
Irmaklar akan cennetler var.
İşte en büyük başarı, en
Büyük mutluluk budur
12 – senin rabbinin
Darbesi çok müthiştir.
13 – o ilkin yaratır, sonra
Öldürüp tekrar diriltir.
14 – o gafurdur (mağfireti
Boldur), vedûddur (kullarını
Sever, onlar tarafından da
Sevilir).
15 – o arş sahibidir,
Şanı pek yücedir.
16 – dilediği her şeyi yapar.
17-18 – nitekim o orduların,
Firavun ve semûd milletlerinin
Başlarına gelenleri mutlaka
Öğrenmişsindir.
19 – fakat kâfirler yine de dini
Yalan saymaya devam ediyorlar.
20 – ama ne yaparlarsa yapsınlar,
Allah’ın hükmünden kaçamazlar.
Zira alllah, ilmi ve kudretiyle
Onları, arkalarından kuşatır.
21-22 – hayır, hayır kur’ân
Onların iddia ettikleri gibi beşer
Sözü değildir.
O, levh-i mahfuzda olan pek
Şerefli bir kur’ân’dır.