Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Cin Suresi

Abdullah Al Matrood Cin Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Cin Suresi

Cin suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. kul uhıye ileyye ennehusteme’a
Neferun minelcinni fekalu inna
Semı’na kur’anen ‘aceben.
2. yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve
Len nuşrike birabbina ehaden.
3. ve ennehu te’ala ceddu rabbina
Mettehaze sahıbeten ve la veleden.
4. ve ennehu kane yekulu sefiyhuna
‘alellahi şetatatan.
5. ve enna zanenna en len tekulen’insu
Velcinnu ‘alellahi keziben.
6. ve ennehu kane ricalun minel’insi
Ye’uzune biricalin minelcinni
Fezaduhum rehekan.
7. ve ennehum zannu kema zanentum
En len yeb’asallahu ehaden.
8. ve enna lemesnessemae fevecednaha
Muliet haresen şediyden ve şuhuben.
9. ve enna kunna nak’udu minha
Meka’ıde lissem’ı femen
Yestemi’ıl’ane yecid lehu
Şihahaben resaden.
10. ve enna la nedriy eşerrun
Uriyde bimen fiyl’ardı em erade
Bihim rabbuhum reşeden.
11. ve enna minnessalihune ve minna dune
Zalike kunna taraika kıdeden.
12. ve enna zanenna en len nu’cizallahe
Fiyl’ardı ve len nu’cizehu hereben.
13. ve enna lema semi’nelhuda amenna
Bihi femen yu’min birabbihi fela
Yehafu bahsen ve la rehekan.
14. ve enna minnelmuslimune ve
Minnelkasitune femen esleme feulaike
Teharrev reşeden.
15. ve emmelkasitune fekanu
Licehenneme hataben.
16. ve en levistekamu ‘alettariykati
Leeskaynahum maen ğadekan.
17. lineftinehum fiyhi ve men
Yu’rıd ‘an zikri rabbihi yeslukhu
‘azaben sa’aden.
18. ve ennelmesacide lillahi fela
Ted’u ma’allahi ehaden.
19. ve ennehu lemma kame ‘abdullahi
Yed’uhu kadu yekunune ‘aleyhi libeden.
20. kul innema ed’u rabbiy ve
La uşriku bihi ehaden.
21. kul inniy la emliku lekum
Darran ve la reşeden.
22. kul inniy len yuciyreniy
Minallahi ehadun ve len ecide min
Dunihi multehaden.
23. illa belağan minallahi ve
Risalatihi ve men ya’sıllahe ve
Resulehu feinne lehu nare cehenneme
Halidiyne fiyha ebeden.
24. hatta iza reev ma yu’adune
Feseya’lemune men ed’afu nasıren ve
Ekallu ‘adeden.
25. kul in edriy ekariybun ma tu’adune
Em yec’alu lehu rabbiy emeden.
26. ‘almulğaybi fela yuzhiru
‘ala ğaybihi ehaden.
27. illa menirteda min resulin
Feinnehu yesluku min beyni yedeyhi
Ve min halfihi resaden.
28. liya’leme en kad ebleğu
Risalati rabbihim ve ehata bima
Lediyhim ve ahsa kulle şey’in
‘adeden.
Meali
72 – cin sûresi
Mekke’de inmiş olup 28 âyettir.
Adını, konusu olan cinlerden
Almıştır. sûrenin baş
Tarafında cinlerden kur’ân
Dinleyip iman edenlerin bazı
Açıklamaları, ikinci kısmında
Kur’ân vahyinin kesinliği
Vurgulanır.
Hz. peygamber (a.s.) mekke’de
Kendisini himaye eden amcası ebû
Talib’in ve bütün varlığı ile
Kendisine destek olan eşi hz.
Haticenin (r.a) vefatı sebebiyle
Epeyce üzgün iken, kureyş’in red
Tavrı ve verdiği eziyetleri
Artırması karşısında taif’e
Tebliğe gitmiş, orada da
Taşlanmıştı. çok üzgün bir
Durumda iken, taif’den dönüşünde
İnen bu sûre, hz. peygambere
Büyük bir destek ve teselli
Olmuş, cinlerin bile kur’ân’ı
Dinleyip tâbi olduklarını
Bildirmiş, kur’ân dâvetinin
Muvaffak olacağını
Müjdelemiştir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1-7 – de ki: bana vahyolundu ki
Bir cin cemaati kur’ân’ı
Dinledikten sonra şöyle dediler:
‘biz gerçekten, doğru yolu gösteren
Harikulade bir kur’ân dinledik.
Bundan böyle rabbimize asla bir
Şerik tanımayacağız.
Rabbimizin şanı çok yücedir, o ne
Eş, ne de çocuk edinmiştir.
Meğer içimizden birtakım
Cahiller, allah hakkında gerçek
Olmayan sözler söylüyormuş biz
De saf saf, insanları ve cinleri,
Allah hakkında yalan söylemez
Sanmışız
Meğer bir kısım insanlar
Cinlerden bazılarına sığınıp,
Böylece onları daha da azgın hale
Getirmişler
Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi,
Allah’ın ölen hiçbir kimseyi
Diriltmeyeceğini zannetmişler.
Hz. peygamber (a.s.)’ın kur’ân
Dinleyen cinleri görüp görmediği
Hakkında farklı rivayetler
Vardır. hadisçiler cinlerin
Kur’ân dinlemek için altı ayrı
Defa geldiklerini kabul ederler.
Hadiseye şahid olan abdullah ibn
Mes’ud’un (r.a) efendimizin onları
Gördüğü şeklindeki tesbiti,
Birçok müfessirce tercih
Edilmektedir.
Cinlerin insanların dillerini
Bildikleri anlaşılıyor. bütün
Dilleri bilmeseler bile,
Yaşadıkları bölgenin dillerini
Öğrendikleri düşünülebilir.
6. âyetle ilgili olarak ibn abbas
(r.a) ‘cahiliyede araplardan biri
Issız bir vadide konakladığında
Bir tehlikeden korktuğu zaman, o
Vaadinin büyüğü diye
Düşünülen cinne
Sığınırdı.” allah’ın
Dünyaya halife kıldığı
İnsanoğlu, allah’tan gaflet edip
Cinlere sığınınca, onlar da
Gururlanmış, azmış ve onlara
Daha fazla eziyet etmeye
Başlamışlardır. 6. âyetten, bu
Anlaşılıyor.
8 – ‘biz göğe çıkmak istedik:
Bir de ne görelim: orası sert ve
Kuvvetli bekçiler, şihablar,
Alevler, roket gibi mermilerle dolu
9 – ‘önceleri biz göğün bazı
Yerlerinde oturup dinleme merkezleri
Edinirdik.
Ama şimdi kim dinlemeye
Kalkışırsa, derhal kendini
Gözetleyip izleyen bir alevle
Karşılaşıyor.
10 – ‘doğrusu, iyi anlayamadık:
Yerde oturanlara fenalık mı irade
Edildi, yoksa rableri onlar
Hakkında hayır ve hidâyet mi
Diledi, bilemiyoruz.”
11 – ‘bizden iyi kimseler olduğu
Gibi, iyi olmayanlar da var. biz
Türlü türlü yollar tutmuşuz.
12 – şunu da anladık ki, biz
Yerde allah’ın iradesine karşı
Koyamayacağımız gibi, kaçmaya
Teşebbüs etmekle de o’nun elinden
Yakamızı da kurtaramayız.
13 – biz hidâyet rehberini
Dinleyince onu tasdik ettik. kim
Rabbine iman ederse, ne hakkının
Eksik verilmesinden, ne de gadre
Uğramaktan asla endişesi
Kalmaz.”
14 – ‘bizden allah’a itaat
Edenlerin yanında, hak yoldan sapan
Kâfirler de var. allah’a itaat ve
Teslimiyet gösterenler, doğru yolu
Arayanlardır.”
15 – ‘hak yoldan sapanlar ise,
Cehennem odunu olurlar.”
Cinler ateşten yaratıldığı
İçin ateş onlara zarar vermez,
Diye bir düşünce hatıra
Gelmemelidir. nitekim insan
Topraktan, kuru balçıktan
Yaratıldığı halde ona böyle
Kuru bir balçık atılsa elbette
Canı yanar. aslımız topraktan
Olsa da et, kemik, sinir ihtiva eden
Organizma tamamen farklı bir
Varlık olmuştur. cinlerde de
Benzeri bir durum olmalıdır.
16 – allah teâlâ şöyle
Buyurur: ‘eğer insanlar ve cinler,
Allah’ın yolunda dosdoğru
Yürüselerdi, onlara bol yağmur
Verir, rızıklarını
Bollaştırırdık. [5,66; 7,96;
6,44; 23,55-56]
17 – bu nimetimiz onları imtihan
Etmek içindir. kim rabbini
Hatırlamaktan yüz çevirirse allah
Onu git gide artan çetin bir azaba
Sokar.
18 – şüphesiz ki mescidler
Allah’ındır (secdeler o’na mahsustur).
Öyleyse sakın allah’tan başka hiçbir
Tanrıya dua ve ibadet etmeyin ”
19 – ne tuhaftır ki, işi tam
Tersine çevirip, allah’ın has
Kulu, bir olan allah’a ibadete
Kalkınca, başına öyle bir
Üşüştüler ki nerdeyse
Birbirlerini çiğneyeceklerdi.
Bir önceki âyetin buyurduğunun
Tam aksine müşrikler, dünyanın
İlk mescidi olan kâbe-i muazzamayı
Putlarla doldurmuş ve orada
Allah’ı tek ilah tanıyarak
İbadete yönelen hz. peygamber
(a.s.)’ı engellemeye
Çalışmışlardı.
20 – sen de ki: ‘ben yalnız
Rabbime yalvarır, o’na kulluk
Ederim. hiçbir şeyi o’na ortak
Saymam.”
21 – de ki: ‘benim size ne zarar
Vermeye ve ne de en büyük fayda
Olan hidâyete ulaştırmaya gücüm
Yeter.
22 – de ki: ‘allah’ın cezasından
Beni hiçbir kimse kurtaramaz. benim
Onun dışında sığınacak yerim
De yoktur.
23 – benim vazifem sadece
Allah’ın mesajlarını tebliğ
Etmektir. kim allah’a ve resulüne
İsyan ederse, ona cehennem ateşi
Vardır, hem de ebedî kalmak üzere
Oraya girecektir. [5,67]
24 – kendilerine vaad olunan
Azabı veya kıyamet saatini
Gördüklerinde, kimin
Yardımcılarının daha zayıf,
Kimin askerlerinin daha az
Olduğunu, işte o zaman
Anlayacaklardır.
25 – ey resulüm de ki: ‘o sizin
Tehdit edildiğiniz azap yakın
Mıdır, yoksa rabbim onun için bir
Süre mi belirler, kesin
Bilmiyorum.”
26-28 – o bütün gaybı bilir.
Fakat gayblarına kimseyi vakıf
Etmez. ancak, bildirmeyi dilediği
Bir elçiye bildirir. bu durumda o
Elçisinin önüne ve arkasına
Gözetleyiciler yerleştirir, ta ki
O elçiler rab’lerinin
Mesajlarını, o gözetleyicilerin
Kendilerine hakkıyle tebliğ
Ettiklerini kesin olarak bilsinler.
Doğrusu allah, kullarının
Nezdinde ne var ne yoksa herşeyi
İlmiyle ihata etmiş, her şeyi bir
Bir kaydetmiştir. [2,255]
Allah’ın gaybı resulüne
Bildirmesi, gaybı o’ndan
Başkasının bildiğini göstermez.
Aksine gaybın allah’a has olduğunu
Teyid eder.
Gözetleyicilerden maksat
Meleklerdir. allah resulüne
Gönderdiği gaybı, meleklerince
Koruma altına alınmış olarak
Gönderir. hz. peygamberin
Risaletinden sonra, gök kapıları
Cinlere büsbütün kapanınca,
Onlar, melekler tarafından sıkı
Bir korumanın olduğunu
Anlamışlardı.