Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Cuma Suresi

Abdullah Al Matrood Cuma Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Cuma Suresi

Cuma suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. yusebbihu lillahi ma fiyssemavati
Ve ma fiyl’ardıl
Elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.
2. huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne
Resulen minhum yetlu ‘aleyhim
Ayatihi ve yuzekkiyhim ve
Yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve
İnkanu min kablu lefiy dalalin
Mubiynin.
3. ve ahariyne minhum lemma yelhaku
Bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.
4. zalike fadlullahi yu’tiyhi men
Yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.
5. meselulleziyne hummiluttevrate
Summe lem yahmiluha kemeselilhımari
Yahmilu esfaren bi’se
Meselulkavmilleziyne kezzebu
Biayatillahi vallahu la
Yehdiylkavmezzalimiyne.
6. kul ya eyyuhelleziyne hadu in
Ze’amtum ennekum evliyau lillahi min
Duninnasi fetemennevulmevte in
Kuntum sadikıyne.
7. ve la yetemennevnehu ebeden bima
Kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun
Bizzalimiyne.
8. kul innelmevtelleziy tefirrune
Minhu feinnehu mulakıykum summe
Tureddune ila ‘alimilğaybi
Veşşehadeti feyunebiiukum bima
Kuntum ta’melune.
9. ya eyyuhelleziyne amenu iza
Nudiye lissalati min yevmilcumu’ati
Fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a
Zalikum hayrun lekum in kuntum
Ta’lemune.
10. feiza kudıyetissalatu
Fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min
Fadlillahi vezkurullahe kesiyren
Le’allekum tuflihune.
11. ve iza reev ticareten ev
Lehveninfaddu ileyha ve terekuke
Kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun
Millehvi ve minetticareti vallahu
Hayrurrazikıyne.
Meali
62 – cuma sûresi
Medine’de inmiş olup 11 âyettir.
Adını cuma namazını farz kılan
9. âyetten almıştır. son
Peygamberin evrensel risaletinin
İnsanları arındırması,
Yahudilerin kendilerini üstün
Görüp dine de bu anlayışı hakim
Kılmalarının zararı bildirilir
Ve islâmın hem dünyayı, hem
Âhireti, hem de bütün
İnsanlığı kucaklayan ibadet
Telakkisine işaret edilir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – göklerde ne var, yerde ne
Varsa hepsi melik (kâinatın
Gerçek hükümdarı), kuddus (çok
Yüce, her noksandan münezzeh)
Azîz ve hakîm olan allah’ı tesbih
Ve tenzih eder.
2 – o, ümmîler arasından,
Kendilerinden olan bir elçi
Gönderdi. bu elçi onlara allah’ın
Âyetlerini okur, onları
İnançlarına ve davranışlarına
Bulaşmış kirlerden arındırır,
Onlara kitabı ve hikmeti öğretir.
Halbuki daha önce belli ve kesin
Bir sapıklık içinde idiler.
Ümmî kelimesi burada yahudi
Geleneğinde ifade ettiği anlamda
Olup cenab-ı hak yahudileri üstü
Kapalı bir şekilde kınamaktadır:
‘ey yahudiler, siz araplara
Aşağılamak kasdiyle ümmî
Diyorsunuz. fakat, allah risaletini,
Onların arasından seçtiği birine
Verdi.” ümmî tabiri ayrıca şu
Anlamlara gelebilir: ehl-i kitap
Olmayan (3,20); kendi kitaplarını
Bilmeyen (2,78); yahudi olmayan
(3,75). ibranîce aslında goyim
(batı dillerinde gentiles) yahudi
Olmayanlar hakkında kullanılıp
Bunlara hiç değer verilmez.
Türkçe tevrat çevirilerinde bu
Kelime ‘milletler” diye
Çevirilir. ayrıca yahudilerin şu
Gerçeği anlamaları ima ediliyor:
‘siz arapların cahiliye
Dönemlerini iyi bilirsiniz.
Peygamberin önderliğinde onların
Nasıl bir nitelik kazandıklarını
Da görüyorsunuz. öyleyse bunun
Ancak ilâhî bir kaynaktan
Olduğunu anlamanız gerekmez mi?”
3 – bu resûl, henüz kendilerine
Katılmamış bulunan diğer
İnsanlara da gönderilmiştir. o
Gerçekten azîzdir, hakîmdir
(üstün kudret, tam hüküm ve
Hikmet sahibidir). [17,44; 3,20;
43,44; 26,214; 7,158; 6,19]
4 – bu, allah’ın lütfu olup onu
Dilediğine verir. allah büyük
Lütuf ve ihsan sahibidir.
5 – tevratın mesajını
Ulaştırma ve onu uygulama
Yükümlülüğünü kabul ettikleri
Halde, sonra bu yükümlülüğü
Yerine getirmeyenler,
Tıpkı ciltlerle kitap
Taşıyan merkebe benzer.
Allah’ın âyetlerini yalan sayan
Kimselerin düştükleri durum ne fecî
Allah böylesi zalim gürûhu hidâyet
Etmez, emellerine ulaştırmaz. [7,179]
6 – de ki: ‘ey kendilerine yahudi
Diyenler insanlar arasında
Yalnız kendinizin allah’ın
Dostları olduğunu iddia
Ettiğinize göre,
Bu iddianızda tutarlı iseniz,
Haydi hemen ölmeyi temenni edin de
Bir an önce o’na kavuşun.
[2,94-96]
Yahudi, hz. yâkub (a.s.)’ın
Dördüncü oğlu yehuda’ya
Nisbettir. hz. süleyman (a.s.)’dan
Sonra israiloğulları ikiye
Bölününce onlardan birine yehuda,
Öbürüne israil adı
Verilmiştir. hz. yâkub’un soyundan
Gelen kabilelerden sadece yehuda ve
Bünyaminin nesli kalıp, çoğunluk
Da yehuda’da olduğundan bu isim
Galip gelmiştir.
7 – ama onlar bizzat yaptıkları
Zulümler sebebiyle asla ölümü
Temenni etmezler. allah o zalimleri
Pek iyi bilir.
8 – de ki: ‘sizin kaçtığınız
O ölüm var ya, o mutlaka sizi
Karşılayacaktır. sonra da
Görünmeyen ve görünen ne varsa
Hepsini bilen allah’ın huzuruna
Götürüleceksiniz, o da sizin
Yaptıklarınızı tek tek
Bildirecek ve ondan ötürü
Karşılığını verecektir. [4,78]
9 – ey iman edenler cuma
Namazına ezan ile
Çağırıldığınız zaman derhal
Allah’ı zikretmeye (hutbe ve
Namaza) gidin, alışverişi
Bırakın. eğer bilirseniz, bu
Sizin için çok hayırlıdır.
[17,19]
Cuma namazı, cuma günü öğle
Vaktinde cemaatle kılınır.
Hutbeden sonra iki rek’atlık farz
Namaz eda edilir. hutbeden önce ve
Farzdan sonra sünnet olarak dörder
Rek’at daha namaz kılınır. bunun
Dışında müslümanlar cuma günü
İşleriyle meşgul olabilirler.
Yahudilerin cumartesi,
Hıristiyanların pazar günü
Yaptıkları gibi dünyevî işleri
Tatil etmeye mecbur değildirler.
10 – namaz tamamlanınca
Yeryüzüne yayılın, işinize
Gücünüze gidin, allah’ın
Lütfundan nasibinizi arayın.
Felaha ermenizi ümid ederek
Allah’ı çok zikrediniz.
11 – onlar bir ticaret veya bir
Eğlence görünce oraya doğru
Sökün edip, seni hutbe verirken
Ayakta bırakıverdiler.
De ki: allah’ın nezdinde âhirette
Olan nasip, buradaki eğlenceden ve
Ticaretten elbette daha
Hayırlıdır. allah rızık
Verenlerin en hayırlısıdır.