Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Duha Suresi

Abdullah Al Matrood Duha Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Duha Suresi

Duha suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. vedduha.
2. velleyli iza seca.
3. ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.
4. ve lel’ahıretü
Hayrün leke minel’ula.
5. ve lesevfe yu’tıyke
Rabbüke feterda.
6. elem yecidke yetiymen feava.
7. ve vecedeke dallen feheda.
8. ve vecedeke ‘ailen feağna.
9. femmel yetiyme fela takher.
10. ve emmessaile fela tenher.
11. ve emma binı’meti rabbike fehaddis.
Meali
93 – duhâ sûresi
Mekke’de nâzil olmuş olup 11
Ayettir. adını ilk ayetinde geçen
Duhâ kelimesinden almıştır.
Duhâ, güneşin kuşluk vaktindeki
Parlak hali ile ortalığa verdiği
Aydınlığa denir. hz. peygamber
Aleyhisselamın şahsiyetinden,
Allah’ın ona lütfettiği dünya ve
Âhiret nimetlerinden bahsedip onun,
Bunlara olan şükrünü ilan
Etmesini hatırlatır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – güneşin yükselip en parlak
Halini aldığı kuşluk vaktine,
2 – sükûnete erdiği dem geceye
Yemin olsun ki: [92,1-2; 6,96]
3 – ey resulüm rabbin seni terk
Etmedi, sana darılmadı da.
Nübüvvetin başlangıç
Döneminde, çok az da olsa vahyin
Kesintiye uğramasına işaret
Edilmektedir.
4 – elbette senin için her zaman, işin
Sonu, başından daha hayırlıdır.
Bulunduğun her halin sonu, mesela
Hayatının başlangıcına nazaran
Peygamberlik dönemi,
Peygamberliğin başlangıcında
Vahyin gelişine nazaran muvakkat
Kesintisi, vahyin kesilişine
Nazaran tekrar böyle başlayışı
Hali, böylece bu sûrenin
İnişinden sonra, zamanla
Ulaşacağın her halin ardarda
Sonu, nihayet ölümden sonra
Âhiret nimeti, kısacası
Nübüvvetin başlangıcına nazaran
Sonrası, hayat ve ölümünde,
Bulunduğun ve bulunacağın her
Halin önüne nazaran sonu ve
Bütün dünyaya nazaran âhiret;
Senin için, öncesinden daima
Hayırlıdır. yani sen daimi bir
Yükseliş kaydedeceksin.
5 – elbette rabbin sana ileride
Öyle ihsan edecek, ta ki sen de
O’ndan ve verdiğinden razı
Olacaksın.
Peygamber efendimize vaad edilen bu
Hoşnutluk hem dünya hem de âhiret
Yönündendir. dünyada: ilahî
Feyizler, öncekilerin ve
Sonrakilerin ilimlerini bilme,
Fetihler ile dini yüceltmek, hakkı
Ve hayrı yaymada başarı,
Âhirette ise şefaat-ı uzmâ
Makamıdır. bazı zatlara göre,
Kur’ân’da en ümit veren ayet
Budur, zira kendisine ümmet olma
Şuur ve şerefini taşıyan kimseye
Şefaatçi olmadıkça efendimizin
Razı olacağı düşünülemez.
6 – seni yetim bulup
Barındırmadı mı?
7 – seni dinin hükümlerinden
Habersiz bulup seçerek dosdoğru
Yola koymadı mı?
Hz. peygamber (a.s.) hayatında
Hiçbir zaman akıl ve din
Yönünden sapık olmamıştır.
Puta hiç tapmamış, allah’ın
Birliğine küçüklüğünden beri
İnanmıştır. ahlâk yönünden hep
Takdir edilmiştir. fakat
Peygamberliğinden önce sırf akıl
İle idrâk edilmesi mümkün olmayan
Hak dini bilmiyordu. bu dinin
Hükümlerinden habersizdi.
8 – seni muhtaç bulup
İhtiyacını gidermedi mi?
9 – öyle ise, sakın yetimi
Güçsüz bulup hakkını yeme,
Sakın onu küçümseyip üzme.
10 – isteyene de kaba
Davranma, onu azarlama.
11 – rabbinin nimetlerini
İse durmayıp söyle