Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Fecr Suresi

Abdullah Al Matrood Fecr Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Fecr Suresi

Fecr suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. vel fecri.
2. ve leyalin ‘aşrin.
3. veşşef’ı velvetri.
4. velleyli iza yesri.
5. hel fiy zalike
Kasemün liziy hıcrin.
6. elem tere keyfe fe’ale
Rabbüke bi’adin.
7. ireme zatil’ımadi.
8. elletiy lem yuhlak
Mislüha fiylbiladi.
9. ve semudelleziyne cabussahre bilvadi.
10. ve fir’avne ziyl’evtadi.
11. elleziyne tağav fiylbiladi.
12. feekseru fiyhelfesade.
13. fesabbe ‘aleyhim
Rabbüke sevta ‘azabin.
14. inne rabbeke lebil mirsadi
15. femmel’insanü iza mebtelahü
Rabbühu feekremehu ve na’amehu
Feyekulü rabbiy ekremeni.
16. ve emma iza mebtelahü fekadere
‘aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.
17. kella bel la tükrimunelyetiyme.
18. ve la tehaddune ‘ala
Ta’amilmiskiyni.
19. ve te’külunettürase eklen lemmen.
20. ve tühıbbunelmale hubben cemmen.
21. kella iza
Dükketil’ardu dekken
Dekken.
22. ve cae rabbüke
Velmelekü saffen saffen.
23. ve ciy’e yevmeizin bicehenneme
Yevmeizin yetezekkerül’insanü ve
Enna lehüzzikra.
24. yekulü ya leyteniy
Kaddemtü lihayatiy.
25. feyevmeizin la yü’azzibü
‘azabehu ehadün.
26. ve la yusiku ve sakahu ehadün.
27. ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.
28. irci’ıy ila rabbiki
Radıyeten merdıyyeten.
29. fedhuliy fiy ‘ıbadiy.
30. vedhuliy cennetiy.
Meali
89 – fecr sûresi
Mekke’de nâzil olmuş olup 30
Ayettir. bu sûre adını, birinci
Ayetinde geçen ve ‘sabah
Aydınlığı” mânasına gelen
Fecr kelimesinden almıştır. allah
Teâlanın elçilerini yalancı
Sayan bazı toplulukların fecî
Âkıbetleri, allah’ın kullarını
İmtihan etmesindeki hikmet ve
Neticede, âhirette müminlerle
Kâfirlerin karşılaşacakları
Durumlar bildirilir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – fecre,
2 – o on geceye,
On gece: zilhicce ayının ilk on
Gecesi diye tefsir edilir.
3 – çifte ve teke,
Çift ve tek birçok kavram
Hakkında geçerlidir. gök-yer,
Gece-gündüz, deniz-kara. yahut tek
Ve çift rekatlı namazlar. yahut
Zilhiccenin onuncu günü olan
Kurban bayramının ilk günü
Çift, dokuzuncu arefe günü ise
Tek’dir gibi tefsirler
Yapılmıştır.
4 – akıp giden geceye yemin olsun ki:
Kıyamet gelecektir.
5 – nasıl, bunlarda aklı olan için
Yemin değeri vardır değil mi?
6-10 – beldeler içinde benzeri
Yaratılmamış ve yüksek binalarla
Dolu irem şehrinde oturan âd
Halkına. [69,6-10; 7,71-72;
15;53,50]
Vâdideki kayaları oyup yontarak
Sağlam evler yapan semud halkına
[7,73-79; 11,61-68; 26, 141-158]
Çadırlı ordugâhlar, piramitler
Sahibi firavun’a, [7,103-141;
11,96-99; 43,46-56]
Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?
İrem’den maksat âd halkıdır
[53,50]. bu azapla helâk olanlar
Âd-ı ûlâ: ilk âd olup, bu
Azaptan kurtulup geriye kalanlara
Âd-ı uhrâ: ‘sonki âd” denir.
Hz. nuh’un oğlu sam’ın irem adlı
Oğluna mensup olduklarından bu ad
Verilmiştir.
Zi’l-evtad: mecazen firavun’un
Büyük ordular sahibi olduğuna
Veya kazıklar dikerek insanlara
İşkence uygulatmasına veya mısır
Piramitlerine işaret olabilir.
11 – bütün bunlar, bulundukları
Ülkelerde azdıkça azdılar.
12 – oralarda fesat ve bozgun
Çıkarıp, nizamı altüst ettiler.
13 – bu yüzden senin rabbin de
Onların üstüne azap kamçıları
Yağdırdı.
14 – çünkü rabbin hep
Gözetlemededir.
15 – rabbi, insanı denemek için
İkram ve değer verip, nimetlere
Garkedince o: ‘rabbim bana değer
Verdi” der.
16 – ama yine denemek için
Nasibini daraltınca o: ‘rabbim beni
Zelil, perişan etti” der.
17 – hayır siz allah’tan hep
İkramı devam ettirmesini istersiniz
Ama, yetime değer vermezsiniz
18 – muhtaçları doyurmaya
Teşvik etmezsiniz.
19 – mirasları helâl haram
Demeden ne gelse yersiniz.
İslâmdan önce araplar kadınlar
Ve çocukları mirastan mahrum
Bırakırlardı. bunların
Dışında kalanların miraslarını
İse kim baskın çıkarsa o ele
Geçirirdi.
20 – mal mülk sevgisi ise
Bütün benliğinizi kaplamış
21 – hayır bu
Yaptıklarınız kesinlikle
Yanlış
Dünya sarsılıp parça parça
Döküldüğü zaman,
Bu haksızlıkları yapmanızın
Sebebi, âhiret hesabını inkâr
Etmenizdir. ama, iş öyle değil,
Siz elbette hesaba çekileceksiniz.
22 – rabbinin emri gelip melekler
De saf saf geldikleri zaman,
23 – ve cehennemin getirildiği
Gün… insan işi anlar o gün
Ama anlamasının ne faydası var o
Gün
24 – ‘keşke sağlığımda bu hayatım
İçin hazırlık yapsaydım” der.
25 – işte o gün o’nun
Ettiği azabı kimse edemez.
26 – o’nun vurduğu
Bağı kimse vuramaz.
27-30 – ey gönül huzuruna ermiş
Ruh sen rabbinden razı, o senden
Razı olarak dön rabbine
Sen de katıl has kullarımın
İçine, gir cennetime
Ayetteki ‘nefs-i mutmainne”
Tabiri: allah’ı tek ilah kabul
Edip o’nun peygamberleri
Vasıtasıyla gönderdiği bütün
Buyruklara bütün gönlü ile
İnanan, tam bir teslimiyetle
İmanının gereğini yapan
Mümindir. bu söz, ona, rûhunu
Teslim edeceği sırada
Söylenecektir.