Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Gaşiye Suresi

Abdullah Al Matrood Gaşiye Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Gaşiye Suresi

Gaşiye suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. hel etake hadiysülğaşiyeti.
2. vücuhün yevmeizin haşi’atün.
3. ‘amiletün nasıbetün.
4. tasla naren hamiyeten.
5. tüska min ‘aynin aniyetin.
6. leyse lehüm ta’amün
İlla min dariy’ın.
7. la yüsminü ve la
Yuğniy min cu’ın.
8. vücuhün yevmeizin na’ımetün.
9. lisa’yiha radıyetün.
10. fiy cennetin ‘aliyetin.
11. la tesme’u fiyha lağıyeten
12. fiyha ‘aynün cariyetün.
13. fiyha sürürin merfu’atün.
14. ve ekvabün mevdu’atün.
15. ve nemariku masfufetün.
16. ve zerabiyyü mebsusetün.
17. efela yenzurune
İlel’ibilli keyfe hulikat.
18. ve ilessemai keyfe rufi’at.
19. ve ilelcibali keyfe nusıbet.
20. ve ilel’ardı keyfe sutihat.
21. fezekkir innema ente müzekkirün.
22. leste’aleyhim bimusaytırin.
23. illa men tevella ve kefere.
24.
Feyü’azzibühullahül’azabel’ekbere.
25. inne ileyna iyabehüm.
26. sümme inne ‘aleyna hısabehüm.
Meali
88 – gâşiye sûresi
Mekke’de nâzil olmuş olup 26
Ayettir. bu sûre adını ilk
Ayetinde geçen kelimeden
Almıştır. gâşiye: ‘kaplayan,
Saran” demek olup korkusuyla
Bütün insanları sarıp
Kapladığı için, kıyametin
Sıfatlarından biri olmuştur.
Kıyamet günü kâfirlerin
Karşılaşacakları meşakkatlerle
Müminlerin tadacakları mutluluktan
Sonra allah’ın kâinatta tezahür
Eden üstün kudret ve hikmetinin
Bazı delilleri üzerinde tefekküre
Dâvet eder.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – gâşiye’nin,
Dehşeti her tarafı saracak
Olan o felâketin
Mahiyeti hakkında elbet sen
De bilgi sahibi oldun.
2 – yüzler vardır o gün yere
Eğilmiştir, zelildir.
Yüzden maksat, insanın kendisidir.
İnsanın yüzü, bütün
Varlığını yansıtan bir
Temsilcisi durumunda olduğundan
Kur’ân-ı kerîm’in birçok
Ayetinde vech, yani yüz, mecazen
‘zat” anlamında
Kullanılmıştır.
3 – yorgundur, bitkin mi bitkindir
4 – kızgın ateşe girerler.
5 – susayınca kaynar su kaynayan
Bir çeşmeden içerler.
6 – yiyecekleri sadece bir
Dikenden ibarettir.
7 – bu diken ne besleyicidir,
Ne de açlığı giderir.
8 – ama yüzler vardır, o
Gün mutludurlar,
9 – emeklerinin neticesini almadan
Ötürü gayet memnundurlar.
10 – pek üstün ve pek
Muteber bir cennettedirler.
11 – orada hiç boş söz
İşitmezler. [19,62; 52,23; 56-25-26]
12 – orada akan berrak pınarlar…
13 – orada üstün,
Kıymetli tahtlar…
14 – hazırlanmış kadehler…
15 – dizilmiş
Koltuklar, yastıklar…
16 – yayılmış halılar
Ve döşemeler…
17 – o kâfirler bakıp düşünmezler mi:
(mesela) deve nasıl yaratılmış?
18 – gök nasıl kurulup uçsuz
Bucaksız yükseltilmiş? [50,6; 67,3-4]
19 – dağlar nasıl da yeri tutup,
Dengeleyen direkler halinde dikilmiş.
20 – yeryüzü nasıl yayılıp
Hayata elverişli kılınmış?
21 – işte böyle… sen
İnsanları irşada devam et. zaten
Senin görevin sadece irşad edip
Düşündürmektir.
22 – yoksa sen kimseyi
Zorlayacak değilsin.
23 – lâkin kim ki imana
Sırtını döner ve inkâr eder,
24 – allah da onu en büyük
Çezaya çarptırır.
25 – elbet onların
Dönüşü bize olacaktır.
26 – elbet hesaplarını görmek
De bizim işimiz olacaktır.