Kategoriler
Abdullah Al Matrood

İnfitar Suresi

Abdullah Al Matrood İnfitar Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – İnfitar Suresi

İnfitar suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. izessemaunfetaret.
2. ve izelkevakibun teseret.
3. ve izelbiharu fucciret.
4. ve izelkuburu bu’siret.
5. ‘alimet nefsun ma
Kaddemet ve ahharet.
6. ya eyyuhel’insanu ma
Ğarreke birabbikelkeriymi.
7. elleziy halekake
Fesevvake fe’adeleke.
8. fiy eyyi suretin ma şae rekkebeke.
9. kella bel tukezzibune biddiyni.
10. ve inne ‘aleykum lehafizıyne.
11. kiramen katibiyne.
12. ya’lemune ma tef’alune.
13. innel’ebrare lefiy na’ıymin.
14. ve innelfuccare lefiy cahıymin.
15. yasleneha yevmeddiyni.
16. ve ma hum ‘anha biğaibiyne.
17. ve ma edrake ma yevmuddiyni.
18. summe ma edrake ma yevmuddiyni.
19. yevme la temliku nefsun linefsin
Şey’en vel’emru yevmeizin lillahi.
Meali
82 – infitâr sûresi
Mekkede nâzil olup 19 ayettir.
Birinci ayetinde geçen infatarat
Fiilinin masdarı, sûrenin ismi
Olmuştur. ‘göklerin yarılıp
Parçalanması” anlamına gelir.
Bu sûrenin de gayesi, bir önceki
Sûre gibi âhirette dünyadaki
İşlerin karşılığının
Görüleceğini kesin bir tarzda
Bildirmektir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – gök yarıldığı zaman…
2 – yıldızlar parçalanıp
Etrafa saçıldığı zaman…
3 – denizler birbirine katılıp tek
Deniz haline geldiği zaman…
4 – kabirlerin içi dışına
Çıkarıldığı zaman…
5 – işte o zaman… her kişi ne
Yapıp ne yapmadığını iyice
Anlayacaktır.
6 – ey insan, nedir seni o kerim
Rabbin hakkında aldatan?
7 – o değil mi seni yaratan,
Bütün vücud sistemini düzenleyen
Ve sana dengeli bir hilkat veren,
8 – ve seni dilediği bir
Surette terkib eden?
9 – hayır, yanlış
Yapıyorsunuz siz tutup dini,
Dirilip hesap vermeyi yalan
Sayıyorsunuz.
10 – halbuki yanınızdan
Ayrılmayan muhafızlar var.
11 – o muhafızlar değerli,
Şerefli kâtiplerdir.
Kiramen kâtibin (şerefli
Kâtipler) insanın yaptığı her
Şeyi kayd eden meleklerdir. kerim
Olmaları: kin ve nefret gütmeme,
Tam bir tarafsızlıkla hareket
Etme, rüşvet gibi ahlâk
Zaaflarından uzak olma,
Gözlerinden kaçan hiçbir iş
Bulunmama gibi özellikleri ifade
Eder.
12 – yaptığınız her şeyi
Bilip yazarlar. [18,49]
13 – iyi ve hayırlı insanlar naîm
Cennetinde, nimetler içindedirler.
14 – yoldan sapan kâfirler
İse ateştedirler.
15 – onlar yalan saydıkları
Hesap günü oraya girerler.
16 – hem oradan hiç ayrılmazlar.
17 – o din gününün, o hesap
Gününün ne olduğunu sen bilir misin?
18 – evet, bir daha söylüyorum: din
Gününün ne olduğunu sen bilir misin?
19 – o, kimsenin kimseye hiç
Fayda veremeyeceği bir gün
O gün, bütün hüküm ve yetki
Yalnız allah’ın [1,4; 100,10]