Kategoriler
Abdullah Al Matrood

İnşikak Suresi

Abdullah Al Matrood İnşikak Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – İnşikak Suresi

İnşikak suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. izessemaunşakkat.
2. ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
3. ve izel’ardu muddet.
4. ve elkat ma fiyha ve tehallet.
5. ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
6. ya eyyuhel’insanu inneke kadihun ila
Rabbike kedhan femulakıyhi.
7. femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
8. fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.
9. ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.
10. ve emma men utiye
Kitabehu verae zahrihi.
11. fesevfe yed’u suburen.
12. ve yasla se’ıyren.
13. innehu kane fiy ehlihi mesruren.
14. innehu zanne en len yehure.
15. bela inne rabbehu kane
Bihi basıyren.
16. fela uksimü bişşefekı.
17. velleyli ve ma veseka.
18. velkameri izetteseka.
19. leterkebunne tabekan ‘an tabekın.
20. femalehum la yu’minune.
21. ve iza kurie
‘aleyhimülkur’anu la
Yescudune.
22. belilleziyne keferu yukezzibune.
23. vallahu a’lemu bima yu’une.
24. febeşşirhüm bi’azabin eliymin.
25. illelleziyne amenu ve
‘amilussalihati lehum erun gayru
Memnunin.
Meali
84 – inşikâk sûresi
Mekkede indirilmiş olup 25 ayettir.
Sûre, adını ilk ayetinde geçen
Fiilin masdarından almıştır.
İnşikak; ‘göğün yarılıp
Parçalanması” anlamında
Kullanılmaktadır. sûreden maksat,
Allah’ın üstün kudretini
Hatırlatıp insanları uyarmak,
Kâinatı yoktan yaratan kudretin
Haşri gerçekleştirmesinin pek
Kolay olduğunu vurgulamaktır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – gök yarıldığı zaman…
2 – ve hep yapageldiği gibi, rabbinin
Buyruğunu dinlediği zaman…
3 – yer yayılıp dümdüz
Edildiği, [20,106-107]
4 – içindekileri dışarı
Atıp boşaldığı,
5 – ve hep yapageldiği gibi, rabbinin
Buyruğunu dinlediği zaman…
Seyredin siz: neler olacak o zaman
Kıyamet günü ilk insandan
Sonuncusuna kadar bütün insanlar
Dirilecektir. bütün yeryüzü
Dümdüz edilmek sûretiyle, ancak
Bu şekilde, bütün insanlar
Tıkabasa yere sığacaklardır.
Rivayete göre, her insan ancak
Ayağını basacak kadar bir yer
Bulabilecektir.
6 – ey insan sen, tâ rabbine
Kavuşuncaya kadar didinip duracaksın.
7-9 – hesap defteri sağ eline verilen
Kimsenin hesabı kolayca görülür.
Ve ailesine sevinç içinde döner.
Müminlerin iyilikleri
Kötülüklerinden ağır basarsa,
Kötülükleri affedilecek, bundan
Dolayı hesaba çekilmeyecekler
[46,16]. ama kâfirlerin hesabı
Çok zor olacaktır. hz. aişe (r.a)
Bir defasında namazın sonunda
Efendimiz (a.s.)’ın ‘kolay hesap”
İstediğini duyunca, selam vermesini
Müteakip mânasını sormuştu.
Şöyle buyurdular: ‘kolay hesap:
Kulun hesabının hemen görülmesi
Ve affedilmesidir. âişe her kime
Hesap sorulursa o helâk oldu
Demektir.”
10 – hesap defteri arkasından
Sol eline verilen kimse ise,
11 – yok olmayı ister.
12 – alevli ateşe girer.
13 – o dünyada iken ailesi
İçinde keyifli, şımarık idi.
14 – hiçbir sûrette rabbine
Dönmeyeceğini sanırdı.
15 – hayır o rabbine dönecek
Zira kendisini yaratmış olan rabbi
Onu başıboş bırakmamıştı,
Devamlı sûrette onun
Yaptıklarını görüyor, tek tek
Kontrol ediyordu. bu kontrolün de
Elbette böyle bir neticesi
Olacaktı.
16 – demek, gerçek onun sandığı gibi
Değildir. şafak hakkı için,
17 – gece ve gecenin barındırdığı,
İhtiva ettiği şeyler hakkı için,
18 – dolunay halini alan
Ay hakkı için:
19 – siz halden hale geçeceksiniz.
20 – öyleyse onlara ne
Oluyor ki iman etmiyorlar?
21 – kendilerine kur’ân okunduğunda
Derin bir saygı ile eğilmiyorlar?
Hz. peygamber (a.s.) namazda bu
Ayeti okuduğunda secde etmiştir.
Bu sabit olduğundan, bu ayet
Tilavet secdesi gerektiren
Ayetlerden sayılmıştır.
22 – bilakis, o kâfirler dini
Yalan saymaya devam ediyorlar.
23 – allah, onların kalplerinde ne
Sakladıklarını pek iyi bilir
24 – sen de onlara gayet
Acı bir azap müjdele
25 – fakat iman edip makbul ve
Güzel işler yapanlara ise, hiç
Kesintiye uğramayan, bitip
Tükenmeyen mükâfat vardır.