Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Karia Suresi

Abdullah Al Matrood Karia Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Karia Suresi

Karia suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. el kariah
2. mel kariah
3. ve ma edrake mel kariah
4. yevme yekunün nasü
Kelferaşil mebsus
5. ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6. fe emma men sekulet mevazınüh
7. fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8. ve emma men haffet mevazınüh
9. fe ümmühu havıyeh
10. ve ma edrake mahiyeh.
11. narun hamiyeh
Meali
101 – kâri’a sûresi
Mekke’de indirilmiş olup 11
Âyettir. kıyametin bir sıfatı
Olan ve ilk âyetinde geçen kelime,
Sûreye isim olmuştur. kıyametin
Dehşetini ve iyilerle kötülerin
Âkıbetlerini beyan eder.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – kari’a,
2 – nedir o kari’a?
3 – kari’ayı, o kapıları döven
Ve dehşetiyle kalplere çarpan o
Kıyamet felaketini sen nereden
Bileceksin ki
4 – o gün insanlar uçuşan kelebekler
Gibi şuraya buraya fırlatılırlar.
5 – dağlar atılmış
Rengârenk yünlere dönerler,
Buraya kadar, kıyamet kopmasının
Birinci safhasından bahsedildi. bu
Âyetten itibaren diriliş sonrası
İkinci safha gelmektedir.
6 – artık kimin
Tartıları ağır basarsa,
7 – memnun kalacağı
Bir hayata girer.
8 – kimin tartıları
Da hafif gelirse,
9 – onun barınağı da haviye olur.
10 – onun ne olduğunu bilir misin?
11 – haviye bir ateştir,
Kızgın mı kızgın