Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Kıyamet Suresi

Abdullah Al Matrood Kıyamet Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Kıyamet Suresi

Kıyamet suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. la uksimu biyevmilkıyameti.
2. ve la uksimu binnefsillevvameti.
3. eyahsebul’insanu ellen
Necme’a ‘ızamehu.
4. bela kadiriyne ‘ala en
Nusevviye benanehu.
5. bel yuriydul’insanu
Liyefcure emamehu.
6. yes’elu eyyane yevmulkıyameti.
7. feiza berikalbesaru.
8. ve hasefelkameru.
9. ve cumi’aşşemsu velkameru.
10. yekulul’insanu
Yevmeizin eynelmeferru.
11. kella la vezere.
12. ila rabbike yevmeizinilmustekarru.
13. yunebbeul’insanu yevmeizin
Bima kaddeme ve ahha re.
14. belil’insanu ‘ala
Nefsihi besıyretun.
15. ve lev elka me’aziyrehu.
16. la tuharrik bihi
Lisaneke lita’cele bihi.
17. inne’aleyna cem’ahu ve kur’anehu.
18. feiza kare’nahu fettebı’kur’anehu.
19. summe inne ‘aleyna beyanehu.
20. kella bel tuhıbbunel’acilete.
21. ve tezerunel’ahırete.
22. vucuhun yevmeizin nadıretun.
23. ila rabbiha nazıretun.
24. ve vucuhun yevmeizin basire’un.
25. tezunnu en yuf’ale biha fakıretun.
26. kella iza beleğatitterakıye.
27. ve kıyle men rakın.
28. ve zanne ennehulfraku.
29. velteffetissaku bissakı.
30. ila rabbike yevmeizinilmesaku.
31. fela saddeka ve la salla.
32. ve lakin kezzebe ve tevella.
33. summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
34. evla leke feevla.
35. summe evlaleke feevla.
36. eyahsebul’insanu en yutreke suden.
37. elem yeku nutfeten min
Meniyyin yumna.
38. summe kane ‘alekaten
Fehaleka fesevva.
39. fece’ale
Minhuzzeyceynizzekere
Vel’unsa.
40. eleyse zalike bikadirin
‘ala en yuhyiyelmevra.
Meali
75 – kıyâmet sûresi
Mekke’de inmiş olup 40 âyettir. bu
Sûre adını, ilk âyetinde adı
Geçip bütün sûrenin konusunu
Teşkil eden kıyamet kavramından
Almıştır. aklî, hissî ve
Psikolojik yollarla kıyamet
Gerçeği ispatlanır ve buna
İnanmayanların sorumlulukları
Vurgulanır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – hayır, gerçek öyle değil
Kıyamet günü hakkı için,
2 – kendisini eleştirip
Kusurlarından pişmanlık duyan
Kimse hakkı için (ki siz mutlaka
Diriltileceksiniz).
3 – insan zanneder mi ki
Ölümünden sonra biz kemiklerini
Toplayıp onu diriltmeyeceğiz?
4 – evet, toplarız, hem de parmak
Uçlarına varıncaya kadar eski
Halinde düzenleriz
5 – fakat insan suç işleyip
Durmak için önündeki kıyameti
İnkâr etmek ister de,
6 – ‘ne zamanmış o kıyamet
Günü?” diye alay eder.
7 – gözler kamaşıp karardığı,
8 – ayın ışığının
Büsbütün gittiği,
9 – güneş ile ay yan yana
Getirildiği zaman…
10 – işte o gün insan der:
‘var mı kaçacak mekân?”
11 – hayır, sığınacak
Hiçbir yer yoktur.
12 – o gün varılacak yer
Ancak rabbinin huzurudur
13 – o gün insana yaptığı her
Türlü iyilik ve fenalık ile;
Yapmadığı her türlü iyilik ve
Fenalık tek tek bildirilir. ona
Göre karşılığını alır.
14-15 – türlü türlü mazeretler
Öne sürse de, artık insan,
Kendisi hakkında şahit olur.
[16,23; 58,18]
16 – sana vahyedileni unutmamak
İçin tekrarlarken hemen anında
Bellemek için dilini kımıldatma.
[20,114]
17 – çünkü vahyi senin kalbinde
Toplamak ve onu okutmak bize ait bir
İştir.
18 – o halde biz kur’ân’ı
Okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu
İzle.
19 – ayrıca onu açıklamak da
Bize ait bir iştir. (bu önemli
Gerçeği, arada belirttikten sonra
Gelelim esas konumuza).
20 – gerçek şu ki: siz bu peşin dünya
Hayatına çok düşkünsünüz.
21 – onun için âhireti
Terkedip durursunuz.
22 – yüzler vardır o gün
Pırıl pırıl…
23 – o güzel ve yüce
Rab’lerine bakakalır… [6,103]
Ehl-i sünnet, âyetlere ve bilhassa
Mütevatir derecesine varan
Hadîslere dayanarak, cennette
Allahın görüleceği hususunda
İttifak etmişlerdir.
24 – ve nice suratlar
Vardır o gün asılır.
25 – belini kıran darbeyi yediğini
Hisseder. [3,106; 80,37-42; 88,2-10]
26 – hayır, hayır ne zaman ki
Can boğaza gelir, işte o zaman can
Çekişenin yanındakiler:
27 – ‘bunu iyileştiren,
Kurtaran yok mu?” der.
28 – artık ayrılık vakti
Geldiğini kendisi de anlar.
29 – bacağı bacağına dolaşır,
Ölüm acısıyla kıvranır. [6,61-62]
30 – o gün sevkiyat, doğru
Rabbinin divanına olur
31 – ne dini tasdik eder,
Ne namaz kılardı.
32 – hep hakkı yalan sayıp
Ona sırtını dönerdi.
33 – bir de yaptığından memnun
Olarak, çalımlı çalımlı kendi
Taraftarlarının yanına varırdı.
34 – yazık sana yazık
35 – yazık ki sana ne yazık
36 – insan başıboş
Bırakılacağını mı sanır?
37 – onun aslı, atılan bir
Meni damlası değil miydi?
38 – sonra ana rahmine tutunan
Yapışkan bir hücre oldu da, rabbi
Onu yaratıp düzenledi.
39 – ondan erkek ve dişi olarak
Her iki cinsi yarattı.
40 – bütün bunları yapan, ölüleri
Diriltmeye kadir olmaz olur mu?