Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Leyl Suresi

Abdullah Al Matrood Leyl Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Leyl Suresi

Leyl suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. velleyli iza yağşa.
2. vennehari iza tecella.
3. ve ma halekazzekere vel’ünsa.
4. inne sa’yeküm leşetta.
5. feemma men a’ta vetteka.
6. ve saddeka bilhusna.
7. fesenüyessirühu lilyüsra.
8. ve emma men bahıle vestağna.
9. ve kezzebe bilhusna.
10. fesenüyessirühu lil’usra.
11. ve ma yuğniy ‘anhü
Malühu iza teredda.
12. inne ‘aleyna lelhüda.
13. ve inne lena lel’ahırete vel’ula.
14. feenzertüküm naren telezza.
15. la yaslaha illel’eşka
16. elleziy kezzebe ve tevella.
17. ve seyücennebühel’etka.
18. elleziy yü’tiy malehu yetezekka.
19. ve ma liehadin ‘ındehu
Min nı’metin tücza.
20. illebtiğae vechi rabbihil’a’la.
21. ve lesevfe yerda.
Meali
92 – leyl sûresi
Mekke’de indirilmiş olup 21
Ayettir. sûre adını ilk ayetinde
Geçip ‘gece” anlamına gelen
‘leyl” kelimesinden almıştır.
İnsanın gayret göstermesi, makbul
Bir hayat geçirmesi için yapması
Gereken işler, iyilerin ve
Kötülerin âhiretteki âkıbetleri
Anlatılır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – karanlığı ile ortalığı
Bürüdüğü zaman geceye,
2 – açılıp
Parladığı zaman
Gündüze,
3 – erkeği de, dişiyi de
Yaratan kudrete yemin olsun ki:
4 – sizin işleriniz
Çeşit çeşittir.
5 – malını allah yolunda harcayıp o’na
Saygı duyarak haramdan sakınan
6 – o en güzel kelimeyi (kelime-i
Tevhidi) tasdik eden kimseyi.
7 – biz de en kolay yola
Muvaffak ederiz.
8 – cimri davranan, bir de kendini güçlü
Sanıp allah’tan müstağni gören
9-10 – o en güzel kelimeyi
(kelime-i tevhidi) yalan sayanı
İse, en güç yola sardırırız.
11 – o aşağıya doğru
Yuvarlanırken malı kendisine hiç
Fayda etmez. [6,110]
12 – doğru yolu göstermek
Elbette bizim işimizdir.
13 – âhiret gibi dünya da
Elbet bize aittir.
14 – işte ben, sizi alev saçan
Bir ateşe karşı uyarıyorum.
15-16 – o ateş ki dini yalan
Sayan ve ona sırtını dönenden
Başkası oraya girmez.
17-18 – ama allah’a karşı
Gelmekten çok sakınan ve
Gönlünü arındırmak için allah
Yolunda mal harcayan ise ondan uzak
Tutulur.
19 – o, verdiğini kendisine
Yapılan bir iyiliğin
Karşılığı olarak vermez.
Verdiğinden ötürü hiç kimseden
Mükâfat da beklemez.
20 – sadece ve sadece yüce
Rabbini razı etmek ister.
21 – kendisi de ukbada
Elbet hoşnut olur.