Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Münafikun Suresi

Abdullah Al Matrood Münafikun Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Münafikun Suresi

Münafikun suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. iza caekelmunafikune kalu
Neşhedu inneke leresulullahi
Vallahu ya’lemu inneke leresulullahi
Vallahu yeşhedu innelmunafikıyne
Lekazibune.
2. ittehazu eymanehum cunneten
Fesaddu ‘ansebiylillahi innehum
Sae ma kanu ya’melune.
3. zalike biennehum amenu summe
Keferu fetubi’a ‘ala kulubihim
Fehum la yefkahune.
4. ve iza reeytehum tu’cibuke
Ecsamuhum ve in yekulu tesma’
Likavlihim keennehum huşubun
Musennedetun yahsebune kulle
Sayhatin ‘aleyhim humul’aduvvu
Fahzerhum katelehumullahu enna
Yu’fekune.
5. ve iza kıyle lehum te’alev
Yestağfir lekum resulullahi levvev
Ruusehum ve reeytehum yesuddune ve
Hum mustekbirune.
6. sevun ‘aleyhim estağferte
Lehum em lem testağfir lehum len
Yağfirallahu lehum innallahe la
Yehdiylkavmelfasikıyne.
7. humulleziyne yekulune la tunfiku
‘ala men ‘ınde resulillahi
Hatta yenfaddu ve lillahi
Hazainussemavati vel’ardı ve
Lakinnelmunafikıyne la yefkahune.
8. yekulune lein reca’na
İlelmediyneti leyuhricennel’e’azzu
Minhel’ezelle ve lillahil’ızzetu ve
Liresulihi ve lilmu’miniyne ve
Lakinnelmunafikıyne la ya’lemune.
9. ya eyyuhelleziyne amenu la
Tulhikum emvalukum ve la evladukum
‘an zikrillahi ve men yef’al
Zalike feulaike humulhasirune.
10. ve enfiku mimma rezaknakum min
Kabli en ye’tiye ehadekumulmevtu
Feyekule rabbi lev la ahharteniy ila
Ecelin kariybin feassaddeka ve ekun
Minessalihıyne.
11. ve len yuahhırallahu nefsen iza
Cae eceluha vallahu habiyrun bima
Ta’melune.
Meali
63 – münâfikûn sûresi
Medine’de inmiş olup 11 âyettir.
Sûre adını esas konusundan
Almıştır. münafıkların iki
Yüzlülükleri, içlerinden
Müminlerin felâketlerini
İstedikleri halde onların
Yüzlerine gülmelerini bildirip
Müminleri uyarır. dünyanın
Geçici zevklerine bağlanmamaları
İçin öğüt verilerek, müminlere
Münafıklık tehlikesinden
Kurtuluş yolu gösterilir. bu sûre
Benî mustalık gazvesinin hemen
Peşinden, hicrî 5. yılda
İndirilmiştir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – münafıklar sana
Geldiklerinde: ‘biz, senin allah’ın
Resulü olduğuna şahitlik
Ederiz.” derler.
Allah da senin kendisinin elçisi
Olduğunu elbet bilir.
Bununla beraber, allah, onların
Bunu söylerken yalan
Söylediklerine, samimi
Olmadıklarına şahitlik eder.
2 – onlar yeminlerini kalkan
Olarak kullanıp insanları
Allah’ın yolundan
Uzaklaştırırlar.
Yaptıkları bu iş ne
Kötü bir iştir
3 – çünkü onlar önce
İnandıklarını iddia ettiler,
Sonra inkâra gittiler.
Bu sebeple kalbleri mühürlendi.
Artık onlar hakkı anlamazlar.
4 – onları gördüğünde
Kalıpları kıyafetleri senin
Hoşuna gider, onları beğenirsin.
Konuştuklarında
Sözlerine kulak verirsin.
Gerçekte ise onlar, âdeta
Koltuklarına dayanan, içi boş,
Ruhsuz kütüklere benzerler.
İçleri boş, ödlek olduklarından
Çıkan her sesten pirelenir, her
Yeni haberi kendi aleyhlerinde
Sanırlar.
Onlar düşmandır, onlardan
Sakının. allah belalarını versin
Onların nasıl da hakikatten
Vazgeçiyorlar. [9,30; 33,19]
Onlar hakkında ‘allah belalarını
Versin ” ifadesi beddua olmayıp,
Onların cezaya müstahak
Olduklarının allah tarafından
Bildirilmesidir.
5 – onlara: ‘gelin, resulullahın
Huzuruna varın, sizin için dua
Etsin, allah’tan size af dilesin.”
Denildiğinde, açıktan bir şey
Söyleyemediklerinden, kibirlerinden
Ötürü başlarını sağa sola
Büker, içten içe homurdanırlar
Ve onların kibirli bir şekilde
Tövbeye yanaşmayıp yan
Çizdiklerini görürsün.
6 – ha mağfiret diledin, ha
Dilemedin, onlara göre birdir.
Elbette allah, fâsıklığı tabiat
Haline getirenleri hidâyet etmez,
Emellerine ulaştırmaz. [9,80]
Hidâyet istemeyen, doğru yola
Dâvet edildiğinde kibirlenerek
Reddeden kimseyi zorla hidâyete
Getirmek allah’ın âdeti değildir.
7 – onlar: ‘resulullahın
Etrafındaki fakirlere infak
Etmeyin, destek olmayın ki
Dağılsınlar” diyen
Bedbahtlardır. hâlbuki göklerin
Ve yerin bütün hazineleri
Allah’ındır, lâkin münafıklar
Bunu bilmezler, anlamazlar.
Münâfıkların önderi abdullah
İbn ubey idi. peygamberimizin
Hicretinden önceki liderlik konumu
Sarsıldığı için, ömrünün
Sonuna kadar onu çekemedi. her
Fırsatta medineli hemşehrilerini,
Yabancı durumda olan muhacirler
Aleyhine kışkırtmaya çalıştı.
Dünyevî şartlarda, her iki
Tarafı da tahrik edip
Çarpıştırmak pek kolaydı. zaman
Zaman kritik, gergin anlar
Yaşandı, fakat allah müminleri
Korudu. peygamber efendimizin
Rehberliği, ensar ve muhacirlerin
Basiretleri muhtemel olayları
Önledi.
Hicretin 5. yılında gerçekleşen
Benî mustalık seferinde, suyu daha
Önce alma meselesinden dolayı
Mekkeli cehcah ile, medineli sinan
Arasında kavga çıkınca her biri
Kendi hemşehrilerini yardıma
Çağırdı. ibn übey olayı
Fırsat bilerek, ‘besle kargayı
Oysun gözünü ” kabilinden
Sözler söyleyerek muhacirler
Aleyhinde kışkırtmaya başladı.
Bunları işiten pek genç yaştaki
Zeyd ibn erkam (r.a) derhal durumu
Hz. peygamber (a.s.)’a iletti.
Huzura çağırılan ibn übey
Yaptığı işi inkâr etti. zeyd
Zor duruma düştü. vahyin gelişi
İle durum kesinleşti. ibn übey,
Efendimizin huzuruna varıp özür
Dilemeyi ve allah’a istiğfar etmeyi
Gururuna yediremedi.
8 – hem derler ki: ‘medineye bir
Dönelim; göreceksiniz aziz olan,
Zelil olanı oradan dışarı
Atacaktır.” heyhat izzet,
Allah’ın, resulünün ve
Müminlerindir. ne var ki
Münafıklar bunu bilmezler.
Münafıklar akılları sıra
Medinelilere dayandıklarından
Kendilerini güçlü, mekkelileri
Sığıntı sandıklarından onları
Medine’den çıkartıp islâmı
Zayıflatma hülyaları
Kuruyorlardı.
9 – ey iman edenler ne
Mallarınız, ne evlatlarınız sizi
Allah’ı zikretmekten alıkoymasın
Bilin ki böyle yapanlar, en büyük
Kayba uğrarlar.
10-11 – sizden birinize ölüm
Gelip çatmadan önce, size nasib
Ettiğimiz imkânlardan allah
Yolunda harcayın
Ölüm gelip çatınca: ‘ya rabbî,
Az mühlet ver bana, bak nasıl
Hayırlar yapacağım, tam takvâ
Ehlinden olacağım ” diyecek olsa
Da, allah vâdesi gelen hiçbir
Kimsenin ecelini ertelemez. allah
Yaptığınız her şeyden
Haberdardır. [14,44; 23,99-100]