Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Mürselat Suresi

Abdullah Al Matrood Mürselat Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Mürselat Suresi

Mürselat suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. velmurselati ‘urfen.
2. fel’asıfati ‘asfen.
3. vennaşirati neşren.
4. felfarikati ferkan.
5. felmulkıyati zikren.
6. ‘uzren ev nuzren.
7. innema tu’adune levakı’un.
8. feizennucumu tumiset.
9. ve izessemau furicet.
10. ve izelcibalu nusifet.
11. ve izerrusulu ukkıtet.
12. lieyyi yevmin uccilet.
13. liyevmilfasli.
14. ve ma edrake ma yevmulfasli.
15. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
16. elem nuhlikil’evveliyne.
17. summe nutbi’uhumul’ahıriyne.
18. kezalike nef’alu bilmucrimiyne.
19. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
20. elem nahlukkum min main mehiynin.
21. fece’alnahu fiy kararin mekiynin.
22. ila kaderin ma’lumin.
23. fekaderna feni’melkadirune.
24. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
25. elem nec’alil’arda kifaten.
26. ahyaen ve emvaten.
27. ve ce’alna fiyha revasiye
Şamihatin ve eskaynakum maen furaten.
28. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
29. intaliku ila ma kuntum
Bihi tukezzebune.
30. intaliku ila zıllin
Ziy selasi şu’abin.
31. la zaliylin ve la
Yuğniy minellehebi.
32. inneha termiy bişererin kelkasri.
33. keennehu cimaletun sufrun.
34. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
35. haza yevmu la yentıkune.
36. ve la yu’zenu lehum feya’tezirune.
37. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
38. haza yevmulfasli
Cema’nakum vel’evveliyne.
39. fein kane lekum keydun fekiyduni.
40. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
41. innelmuttekıyne fiy
Zılalin ve ‘uyunin.
42. ve fevakihe mimma yeştehune.
43. kulu veşrebu heniy’en
Bima kuntum ta’melune.
44. inna kezalike necziylmuhsiniyne.
45. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
46. kulu ve temette’u
Kaliylen innekum mucrimune.
47. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
48. ve iza kıyle
Lehumurke’u la yerke’une.
49. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
50. febieyyi hadiysin ba’dehu yu’minune.
Meali
77 – mürselât sûresi
Mekke’de inmiş olup 50 âyettir.
Sûre, adını ilk âyetinden alır.
Sûrenin ilk âyetlerinde,
Kâinattaki birtakım önemli
İşlere ve onları yerine getiren
Melâikeye dikkat çekilir.
Allah’ın üstün kudretine deliller
Getirilir. bu üstün kudret
Sahibinin, insanları diriltmeye de
Kadir olduğu vurgulanır. dini ve
Âhireti yalan sayanların fecî
Âkıbetleri tekrar tekrar ihtar
Edilir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – iyilik için birbirinin
Peşinden gönderilenler,
İlk beş âyet, müfessirlerin
Çoğu tarafından rüzgârların
Sıfatları olarak açıklanır.
İnsanlar, rüzgâr gelmediğinde,
Kıtlık korkusu ile kalpleri
Yumuşayıp allah’tan af dilerler.
Rüzgârlar vasıtasıyla yağmur
Gönderdiği için o’na
Şükrederler. bazan da fırtına
Şeklinde geldiğinde helâk olma
Korkusu ile allah’a dönerler.
Bazı müfessirler, bu beş âyetin
Meleklerden bahsettiğini
Söylerler. bazıları ise, ilk üç
Âyetin rüzgârların, müteakip
İki âyetin ise meleklerin
Sıfatlarından söz ettiğini kabul
Ederler.
2 – esip savuranlar,
3 – tohumlarını yaydıkça yayanlar,
4 – hakla batılı, doğru ile
Eğriyi ayırt edenler,
5-6 – hak sahiplerine özür yahut
Haksızlara tehdit olarak vahyi
Getiren melekler hakkı için:
7 – size vaad edilen mutlaka
Gerçekleşecektir.
8 – yıldızların ışığı
Söndürüldüğü zaman,
9 – gök yarıldığı zaman,
10 – dağlar parçalanıp
Savrulduğu zaman,
11 – resullere ümmetleri
Hakkında şahitlik vakitleri
Belirlendiği zaman, beklenen
Kıyamet kopmuştur.
12 – bunlar hangi güne ertelendiler?
13 – ‘hüküm gününe ”
14 – ‘hüküm günü”
Nedir bilir misin?
15 – hakkı yalan sayanların
O gün vay hallerine
16 – biz o peygamberleri
Reddedenlerden öncekileri yok etmedik
Mi?
17 – sonra gidenleri de
Onların ardına takarız.
18 – işte mücrimlere biz
Böyle davranırız.
19 – hakkı yalan sayanların
O gün, vay hallerine
20 – biz sizi basit bir
Sudan yaratmadık mı?
21-22 – sonra da o meni nutfesini
Belirli bir süreye kadar sağlam
Bir yere yerleştirdik. [23,13]
Allah’ın nizamı, döllenen
Yumurtayı rahim cidarına öylesine
Yapıştırır ve korur, bütün
İmkânlarla onun gelişmesi için
Öyle tedbirler alır ki, o cenin,
Annenin hareketlerinden kolay kolay
Etkilenip tehlikeye girmez. böyle
‘sağlam bir yer” verilmeseydi,
Her hamilelik, çekilmesi zor bir
Ömür törpüsü olurdu.
23 – biz işte böyle takdir ettik
Biz. ne güzel takdir ederiz biz
24 – hakkı yalan sayanların
O gün, vay hallerine
25-26 – gerek diriler ve gerek
Ölüler için biz dünyayı
Toplanma yeri kılmadık mı?
27 – orada, sağlam yüksek
Dağlar yarattık ve size tatlı bir
Su ihsan ettik.
Dünya hayatının mezkûr
Âyetlerde bildirildiği tarzda
Düzenlenmesi, kesin olarak hikmetli
Bir yaratıcı tarafından tanzim
Edildiğini ispatlar. bu da
Âhiretin aklen mümkün olduğunun
Bir delilidir. sayısız
Yaratıklar, milyonlarca tür
Bitkiler, yüz binlerce tür
Hayvanlar, ve bunlardan bir nevi
Olarak insanlar, milyonlarca yıldan
Beri dünyanın bağrında
Beslenmektedirler. bunların,
Milyonlarca çeşit ihtiyaçları
Hep dünyada yerleştirilmiştir.
Bunların hepsini yerli yerinde
Yaratan üstün kudret, hikmet,
İrade ve adalet sahibi allah,
Elbette yeni bir ülke kurmaya
Kadirdir.
28 – hakkı yalan sayanların
O gün, vay hallerine
29 – nankörlere ise şöyle
Denir: ‘haydi, durmayın yalan
Dediğiniz o azaba girin
Bakalım ”
30 – üç kola
Ayrılmış gölgeye gidin.
31 – gidin ama o, ateşten sizi
Korumaz, gölgelik olmaz.
32 – o, birer saray gibi
Kıvılcımlar atar.
33 – o kıvılcımlardan her biri,
Sanki birer deve yavrusudur
34 – hakkı yalan sayanların
O gün vay hallerine
35 – bugün, kâfirlerin
Konuşamayacakları bir gündür.
36 – kendilerine konuşma izni
Verilmez ki özür dilesinler.
37 – hakkı yalan sayanların
O gün, vay hallerine
38 – bu gün karar ve
Hüküm günüdür.
Sizi de, önce gelip geçmiş
Olanları da bir araya topladık.
39 – işte hepiniz bir
Aradasınız. kurtulmak için, bir
Düzeniniz, bir hileniz varsa, hiç
Durmayın, derhal uygulayın
40 – hakkı yalan sayanların
O gün, vay hallerine
41 – allah’a karşı gelmekten
Sakınanlar ise o gün
Gölgeliklerde, pınar
Başlarındadırlar.
42 – arzu ettikleri her
Türlü meyveyi bulurlar.
43 – dünyada yaptıklarınızdan
Ötürü âfiyetle yiyin, için
44 – biz iyi hareket edenleri
İşte böyle ödüllendiririz.
45 – hakkı yalan sayanların
O gün, vay hallerine
46 – ey kâfirler yeyin, azıcık
Zevkedin bakalım. gerçek şu ki
Siz mücrimsiniz.
47 – hakkı yalan sayanların
O gün, vay hallerine
48 – onlara: haydi allah’a boyun eğin
Denildiğinde, boyun eğmezler.
49 – hakkı yalan sayanların
O gün, vay hallerine
50 – artık bu kur’ân’a da
İnanmazlarsa, hangi söze inanırlar
Acaba?