Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Mutaffifin Suresi

Abdullah Al Matrood Mutaffifin Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Mutaffifin Suresi

Mutaffifin suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. veylun lilmutaffifiyne.
2. elleziyne izektalu
‘alennasi yestevfune.
3. ve iza kaluhum ev
Vezenuhum yuhsirune.
4. ela yezunnu ulaike ennehum meb’usune.
5. liyevmin ‘azıymin.
6. yevme yekumunnasu lirabbil’alemiyne.
7. kella inne
Kitabelfuccari lefiy
Sicciynin.
8. ve ma edrake ma sicciynun.
9. kitabun merkumun.
10. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
11. elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.
12. ve ma yukezzibu bihi illa
Kullu mu’tedin esiymin.
13. iza tutla aleyhi ayatuna
Kale esatıyrul’evveliyne.
14. kella bel rane ‘ala
Kulubihim ma kanu yeksibune.
15. kella innehum ‘an rabbihim
Yevmeizin lemahcubune.
16. summe innehum lesalulcahıymi.
17. summe yukalu hazelleziy
Kuntum bihi tukezzibune.
18. kella inne kitabel’ebrari
Lefiy ‘ılliyyiyne.
19. ve ma edrake ma ‘ılliyyune.
20. kitabun merkumun.
21. yeşheduhulmukarrebune.
22. innelebrare. lefiy na’ıymin.
23. ‘alel’eraiki yenzurune.
24. ta’rifu fiy vucuhihim
Nadretenna’ıymi.
25. yuskavne min rahıykın mahtumin.
26. hıtamuhu miskun ve fiy zalike
Felyetenafesilmutenasifune.
27. ve mizacuhu min tesniymin.
28. aynen yeşrebu bihelmukarrebune.
29. innelleziyne ecremu kanu
Minelleziyne amenu yadhakune.
30. ve iza merru bihim yeteğamezune.
31. ve izenkalebu ila
Ehlihimunkalebu fekihiyne.
32. ve iza reevhum kalu inne
Haulai ledallune.
33. ve ma ursilu ‘aleyhim hafizıyne.
34. felyevmelleziyne amenu
Minelkuffari yadhakune.
35. ‘alel’eraiki yenzurune.
36. hel suvvibelkuffaru ma
Kanu yef’alune.
Meali
83 – mutaffifîn sûresi
Mekke döneminin sonunda nâzil olan
Bir sûre olup 36 ayettir. adını
İlk ayetinden almıştır.
İşlerini dürüst yapmayan,
Ölçüsüne tartısına hile
Karıştıranların istikbaldeki
Kötü âkıbetlerini, dürüst
İnsanların ise önem ve
Kıymetlerini ve kendilerine
Verilecek mükâfatları bildirir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – vay haline eksik
Ölçüp tartanların
2 – onlar ki satın alırken
Haklarını tam olarak alırlar.
3 – fakat kendileri başkalarına
Satar, ölçüp tartarken eksik
Yapar, hîle karıştırırlar.
[17,35; 6,152; 55,9]
4–6 – sahi onlar, o en mühim
Günde, yani bütün insanların
Rabbülâlemin’in divanında
Duracakları günde, diriltilip
Toplanacaklarını düşünmezler
Mi?
7 – hayır hileye sapmayın,
Âhireti inkâr etmeyin doğrusu,
Yoldan sapan kâfirlerin hesap
Defterleri siccin’dedir.
8 – siccin nedir bilir misin?
9 – siccin kâfirlerin yaptıkları
İşlerin kaydedildiği bir defterdir.
10 – hakkı yalan sayanların
O gün, vay hallerine
11 – hesap vermeyi yalan
Sayanların vay hallerine
12 – buna ‘yalan” diyenler,
Ancak zalimler, azgınlar, günaha
Dadananlardır.
13 – kendilerine ayetlerimiz
Okunduğunda: ‘bunlar, eski devirde
Yaşamış insanların
Masalları ” diyenlerdir. [16,24;
25,5]
14 – hayır gerçek öyle değil
Asıl onlardır ki yapmaya
Alıştıkları kötü işler,
Gitgide kalplerini paslandırdı da,
Onun için âhireti inkâr ederler.
Bu ayeti açıklama sadedinde
Peygamber efendimiz (a.s.m) şöyle
Buyurmuştur: ‘kul bir günah
İşlediği vakit, kalbinde siyah bir
Nokta oluşur. eğer tövbe edip
Vazgeçer, af dilerse kalbi yine
Parlar. ama döner tekrar yaparsa o
Leke büyür, nihayet bütün
Kalbini kaplar. işte kur’ân’da
Yüce allah’ın ‘yapmaya
Alıştıkları kötü işler, git
Gide kalplerini paslandırdı”
Ayetinde bildirdiği pas budur.”
15 – hayır hayır bu, cezasız
Kalmayacak. onlar, o gün rab’lerini
Görmekten mahrum kalacaklardır.
16 – peşinden de elbette
Cehenneme gireceklerdir.
17 – sonra kendilerine: ‘işte
Size yalan saydığınız
Cehennem ” denilir.
18 – fakat hayırlı insanların hesap
Defterleri ‘illiyyûn”dadır.
19 – ‘illiyyûn” bilir misin nedir?
20 – illiyyûn, müminlerin yaptıkları
İşlerin kaydedildiği defterdir.
21 – allah’a yakın olanlar
Ona şahit olurlar.
22 – işte o hayırlı insanlar,
Naîm cennetlerindedirler.
23 – koltukları üzerinde neşe
İle etrafa bakınırlar.
24 – sen onlara bakınca
Yüzlerinde, cennet nimetlerinden
Yararlanmanın sevincini okursun.
25 – kendilerine ağzı mühürlü
Saf şarap şişelerinden şarap
İkram edilir.
26 – hitamı misktir,
İçildiğinde sonu mis gibi kokar.
İşte yarışacaklarsa insanlar,
Bu cennet devletine konmak
İçin yarışsınlar
27 – o şaraba tesnim içkisi
De karıştırılır.
28 – tesnim de, allah’a yakın
Olanların içecekleri bir kaynaktır.
29 – cürümlere, suçlara
Batanlar dünyada iken, müminlerle
Alay edip onlara gülerlerdi.
30 – yanlarından geçerken kaş göz
Hareketleriyle onları küçümserlerdi.
31 – ailelerine döndüklerinde
Yaptıkları bu işlerle övünüp
Eğlenirlerdi.
32 – onları gördükleri zaman:
‘şunlar kaçık insanlar, anormal
Tipler ” derlerdi.
33 – hoş bunları müminlere
Gözcü tayin eden de yoktu ya
(fuzuli bir tarzda, kendi
Kendilerinde öyle bir yetki
Görürlerdi).
34 – işte bu gün de, müminler
Kâfirlerin üstüne gülerler.
35-36 – koltuklarına
Kurulurlar’kâfirler
Yaptıklarının cezasını buldular
Mı?” diye bakınırlar.