Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Nebe Suresi

Abdullah Al Matrood Nebe Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Nebe Suresi

Nebe suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. amme yetesaelune.
2. aninnebeil’azıymi.
3. elleziy hum fiyhi muhtelifune.
4. kella seya’lemune.
5. sümme kella seya’lemune.
6. elem nec’alil’arda mihaden.
7. velcibale evtaden.
8. ve halaknakum ezvacen.
9. ve ce’alna nevmekum subaten.
10. ve ce’alnelleyle libasen.
11. ve ce’alnennehare me’aşen.
12. ve beneyna fevkakum seb’an şidaden.
13. ve ce’alna siracen vehhacen.
14. ve enzelna
Minelmu’sırati maen
Seccacen.
15. linuhrice bihi habben ve nebaten.
16. ve cennatin elfafen.
17. inne yevmelfasli kane miykaten.
18. yevme yunfehu fiyssuri
Fete’tune efvacen.
19. ve futihatissemau fekanet ebvaben.
20. ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
21. inne cehenneme kanet mirsaden
22. littağıyne meaben.
23. labisiyne fiyha ahkaben.
24. la yezukune fiyha
Berden ve la şeraben.
25. illa hamiymen ve ğassakan.
26. cezaen vifakan.
27. innehum kanu la yercune hısaben.
28. ve kezzebu biayatina kizzaben.
29. ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben.
30. fezuku felen
Neziydekum illa ‘azaben.
31. inne lilmuttekıyne mefazen.
32. hadaika ve a’naben.
33. ve keva’ıbe etraben.
34. ve ke’sen dihakan.
35. la yesme’une fiyha
Lağven ve la kizzaben.
36. cezaen min rabbike
‘ataen hısaben.
37. rabbissemavati vel’ardı ve ma
Beynehumerrahmani la yemlikune minhu
Hıtaben.
38. yevme yekumurruhu velmelaiketu
Saffen la yetekellemune illa men
Ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
39. zalikelyevmulhakku femen
Şaettehaze ila rabbihi meaben.
40. inna enzernakum ‘azaben
Kariyben yevme yenzurulmer’u ma
Kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya
Leyteniy kuntu turaben.
Meali
78 – nebe’ sûresi
Mekke’de inmiş olup 40 ayettir.
Sûre, adını ikinci ayetinde
Geçen en nebe’ul-azim’den
Almıştır. bu da ‘mühim haber”
Anlamına gelmektedir. bundan maksat
Ölümden sonra diriliş ve âhiret
Hayatıdır. sûrede önce,
Kâfirlerin bu gerçeği inkâr
Ettikleri bildirilir. arkasından
Yüce allah’ın yaratıcı
Kudretinin kâinattaki muazzam
İcraatından misaller verilerek
O’nun üstün kudreti ispatlanır.
Daha sonra bu işleri yapanın
Âhiret hayatını da getirmeye
Gücünün yettiği buna iman
Edenlerin mükâfatları, inkâr
Edenlerin ise çekecekleri ceza
Bildirilir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – onlar birbirine neyi
Sorup duruyorlar?
2-3 – hakkında ihtilafa
Düştükleri o mühim haberi mi?
4 – hayır ihtilafa ne hacet,
Yakında anlayacaklar
5 – elbette ve elbette yakında
Gerçeği öğrenecekler
6 – biz yeri bir
Döşek yapmadık mı?
7 – dağları da arzı tutan
Birer destek yapmadık mı?
8 – hem, sizi çift yarattık. [30,21]
9 – uykunuzu dinlenme yaptık.
10-11 – geceyi bir örtü,
Gündüzü geçiminiz için
Çalışma zamanı kıldık.
12 – üstünüzde yedi
Sağlam gök bina ettik.
Göğün nizamı pek sağlamdır.
Gökyüzünde kütleleri, hızları,
Yörüngeleri farklı milyonlarca
Yıldız dolaştığı halde
Çarpışma ve düzensizlik ortaya
Çıkmıyor.
13 – orada pırıl pırıl
Yanan bir lamba koyduk.
Güneşin yarıçapı 696.000 km.
Dir. güneş, akkor halindeki bir
Gaz küresidir. merkezindeki
Sıcaklık 15 milyon k. kadardır.
Dünyadan 150 milyon km. uzakta
Olduğu halde çıplak gözle ona
Bakmanın ne derecede zor olduğunu
Biliriz. dünyaya olan mesafesi
Dünyadaki hayata tam hizmet edecek
Tarzda ayarlanmıştır.
Bütün âleme, milyonlarca yıldan
Beri ışık, ısı ve her türlü
Enerji veren bu gök cisminin bir
Günlük enerjisini temin için
Dünyamızdaki bütün petrol ve
Kömürleri tüketmek gerekirdi.
Oysa allah, onu basit, mütevazı,
Emre âmade bir memur olarak
Çalıştırmaktadır.
14-16 – size hububat, tohumlar,
Bitkiler ve ağaçları birbirine
Sarmaş dolaş bahçeler
Çıkaralım diye, sıkışıp
Yoğunlaşmış bulutlardan bol bol
Yağmur indirdik.
17 – (imdi bunları
Anladıysanız, hakkında ihtilaf
Ettiğiniz o mahşer dirilişini de
Anlarsınız. işte bunları kim
Yapmışsa, ölüleri de o
Diriltecektir.) evet, o karar
Günü, vakti kesin olarak
Belirlenmiş bir gündür.
18 – o gün sûra üfürülür, siz
De bölük bölük gelirsiniz.
19 – gökler kapı kapı açılır
(her tarafı kapı haline gelen
Gökten melâike orduları birden
İndirme yapar).
20 – dağlar yürütülür, serab
Olur gider, her taraf dümdüz olur.
[27,88; 101,5; 20,105-107; 18,47]
21 – cehennem pusuda… her an eline
Düşecek avlarını gözlemektedir.
22 – azgınların dönüp dolaşıp
Varacakları yuvalarıdır.
23 – devirler boyunca
Orada kalacaklardır.
24 – orada ne bir serinlik, ne
Bir içecek tadarlar.
25 – içecek olarak sadece
Kaynar su ile irin bulurlar.
26 – bu, yaptıklarının
Tam karşılığıdır.
27 – çünkü onlar bu hesap gününe
İnanmıyor ve onu hesaba almıyorlardı.
28 – işleri güçleri
Ayetlerimizi yalan saymaktı.
29 – biz de her şeyi
Kaydettiğimiz gibi, onların
Yaptıklarını da tek tek tesbit
Ettik.
30 – onun için onlara şöyle
Diyeceğiz: yaptığınız
Kötülüklerin meyvelerini tadın
Artık bizden sizin azabınızı
Artırmaktan başka bir şey beklemeyin.
31 – ama allah’ı sayıp
Fenalıklardan sakınanlar başarı
Ve mutluluğa ererler.
32-34 – onlara bahçeler, üzüm
Bağları, turunç göğüslü genç
Yaşıt dilberler, dolu dolu
Kadehler var. [38,52; 56,37]
35 – orada boş sözler,
Yalanlar işitmezler.
36 – işte bu da rabbinden
Mükâfat, yeter mi yeter
Boş söz: iftira, yalan,
Sövgü, hakaret demektir.
37 – göklerin, yerin ve bunların
Arasındaki varlıkların rabbinden,
O rahman’dan bir mükâfattır.
O’nun huzurunda ağzını açacak,
Söz söyleyecek hiç kimse yoktur.
[2,255; 11,105]
38 – o gün rûh ve melekler saf
Saf sıralanır. rahman’ın izin
Verdiklerinin dışında, asla
Konuşmazlar.
Konuşan da ancak doğru ve
Uygun söz söyler.
39 – işte bu, gerçekliği kesin
Olan gündür. artık dileyen,
Rabbine varan yolu tutar, o’na
Sığınır.
40 – biz, gelmesi yaklaşmış bir
Azabı bildirerek sizi uyarıyoruz.
O gün gelecek,
Ve her şahıs önünde, yalnız
Yapıp ettiklerini bulup bakacak ve
Kâfir: ‘ah ne olurdu, keşke toprak
Olaydım ” diyecek. [18,49; 75,13]