Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Nuh Suresi

Abdullah Al Matrood Nuh Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Nuh Suresi

Nuh suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. inna erselna nuhan ila kavmihi
En enzir kavmeke min kabli en
Ye’tiyehum ‘azabun eliymun.
2. kale ya kavmi inniy lekum
Neziyrun mubiynun.
3. enı’budullahe vettekuhu ve etiy’uni.
4. yağfir lekum min zunubikum ve
Yuahhırkum ila ecelin musemmen inne
Ecelellahi iza cae la yuahharu lev
Kuntum ta’lemune.
5. kale rabbi inniy de’avtu
Kavmiy leylen ve neharen.
6. felem yezidhum du’aiy illa firaren.
7. ve inniy kullema de’avtuhum
Litağfire lehum ce’alu ezabi’ahum
Fiy azanihim vestağşev siyabehum
Ve esarru vestekberustikbaren.
8. summe iniy de’avtuhum ciharen.
9. summe inniy a’lentu lehum ve
Esrertu lehum israren.
10. fekultüstağfiru rabbekum
İnnehu kane ğaffaren.
11. yursilissemae ‘aleykum midraren.
12. ve yumdidkum biemvalin ve
Beniyne ve yec’al lekum cennatin ve
Yec’al lekum enharen.
13. malekum la tercune lillahi vekaren.
14. ve kad halekakum atvaren.
15. elem terev keyfe halekallahu
Seb’a semavetin tıbakan.
16. ve ce’alelkamere fiyhinne nuren
Ve ce’aleşşemse siracen.
17. vallahu enbetekum
Minel’ardı nebaten.
18. summe yu’ıydukum fiyha ve
Yuhricukum ıhracen.
19. vallahu ce’alelekumul(arda bisatan.
20. litesluku minha subulen ficacen.
21. kale nuhun rabbi innehum
‘asavniy vettebe’u men lem yezidhu
Maluhu ve veleduhu illa hasaren.
22. ve mekeru mekren kubbaren.
23. ve kalu la tezerune alihetekum
Ve la tezerunne vedden ve la suva’an
Ve la yeğuse ve ye’uka ve naren.
24. ve kad edallu kesiyren ve la
Tezidizzalimiyne illa dalalen.
25. minma hatiyatihim uğriku
Feudhıhu naren felem yecidu lehum
Min dunillahi ensaren.
26. ve kale nuhun rabbiy la tezer
‘alel’ardı minelkafiriyne deyyaren.
27. inneke in tezerhum yuodıllu
‘ıbadeke ve la yehidu illa
Faciren keffaren.
28. rabbiğfirliy ve livalideyye ve
Limen de hale beytiye mu’minen ve
Lilmu’miniyne velmu’minati ve la
Tezidizzalimiyne illa tebaren.
Meali
71 – nuh sûresi
Mekke’de inmiştir, 28 âyettir.
Adını konusu olan hz. nûh
(a.s.)’ın tebliğinden almıştır.
Hz. nûh’un, halkını irşad
Etmesi, fakat onlardan çoğunun
Yüzçevirmesi neticesinde onların
Helâki, müminlerin felahı için
Yaptığı dua nakledilir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – biz nûh’u kendi toplumuna
Peygamber olarak gönderip:
‘gayet acı bir azap başlarına gelip
Çatmadan önce halkını uyar ” dedik.
2-4 – o da: ‘ey benim halkım ben size
Gönderilen kesin bir uyarıcıyım.
Şöyle ki: yalnız allah’a ibadet
Edin, o’na karşı gelmekten
Sakının ve bana itaat edin ki:
Sizin günahlarınızı affetsin ve
Sizi belirli bir vakte, yani ölüm
Anına kadar azap çektirmeksizin
Hayatta bıraksın.
Çünkü allah’ın takdir ettiği
Vaade gelince, aslâ ertelenmez.
Keşke bunu bir bilseniz
5-6 – ‘ya rabbî, dedi nûh, ben
Halkımı gece gündüz dine dâvet ettim.
Ama benim dâvetim, onların sadece daha
Çok uzaklaşmalarına yolaçtı.”
7 – her ne zaman, onları
Bağışlaman için çağırdıysam,
Onlar parmaklarıyla kulaklarını
Tıkadılar. esvaplarıyla
Örtündüler, direttiler ve çok
Kibirlendiler.
Esvaplarıyla örtündüler: onlar,
Hz. nuh (a.s.)’ın dâvetine kulak
Vermek şöyle dursun, yüzüne bile
Bakmak istemiyorlardı. yahut hz.
Nuh, kendilerinin yanlarından
Geçerken kendilerini tanıyıp
Dâvet etmesin diye böyle
Gizleniyorlardı.
8 – ben onları bu sefer yüksek
Sesle dâvet etmeye başladım.
9 – daha sonra onları gâh
Açıkça çağırdım, gâh iyice
Gizli bir dâvet yönelttim, her
Türlü yolu denedim.
10 – dedim ki onlara: ‘rabbinizden af
Dileyiniz. zira o gafurdur.”
11 – mağfiret dileyin ki
Üzerinize bol bol yağmur indirsin.
Hz. ömer (r.a) kıtlık sebebiyle
Yağmur duasına çıktığında
İstiğfar etmekle yetinince,
Etraftan: ‘yağmur için dua
Etmediniz?” diye sorulunca: ‘ben,
Semanın yağmur gelen kapılarına
Vurdum” buyurmuş, sonra da bu
Âyeti okumuştu.
Hasan el-basrî’nin meclisinde bir
Şahıs kuraklıktan şikâyet etti.
O da: ‘istiğfar et” dedi.
Başkası malî sıkıntılardan,
Bir diğeri çocuğunun
Olmadığından, birisi arazisinin
Verimsizliğinden dertlenince,
Onlara da aynı şeyi söyledi.
Etrafındakiler bunu garipseyince,
O, bu âyeti okudu.
12 – ‘size mal ve evlad ihsan
Buyursun, size bahçeler, ırmaklar,
Su kanalları nasib etsin.”
13-14 – ‘neden acaba siz, sizi
Tavırdan tavıra yaratan allah’ın
Büyüklüğünü kabul
Etmiyorsunuz?”
Annenin rahminde bir nutfe (sperm)
İle döllenmiş bir hücreden (dişi
Yumurtadan) başlayıp, embriyonun
Tam bir insan hilkati kazanıncaya
Kadar geçirdiği tekamül süreci,
Elbette onu yaratanın sonsuz
Kudret, ilim ve iradesine şahitlik
Eder.
Mekke müşrikleri de, nuh kavminin
Gösterdiği muhalefetin benzerini
Hz. muhammed (a.s.m.)’a karşı
Gösteriyorlardı. [11,5-6])
15 – görmez misiniz ki allah yedi
Kat göğü tam birbiri ile uyum
İçinde yarattı?
16 – gökte ayı bir nûr,
Güneşi ise lâmba yaptı. [10,5]
17 – allah sizi yerden nebat
Bitirircesine bitirip yetiştirdi.
18 – sonra sizi tekrar oraya gönderip,
Yine sizi oradan çıkaracaktır.
19-20 – allah yeri size bir yaygı
Yaptı ki onun geniş yollarında
Yürüyesiniz.
21 – nûh: ‘ya rabbî, dedi, sen
De biliyorsun ki onlar bana isyan
Ettiler; servet ve evladının
Çokluğunun kendi ziyanını
Artırdığı kimselere uydular.
Demek ki sırf maddî refah peşinde
Olup peygamberlerin rehberliğine
Uymamak, git gide bütün manevî
Ahlâkî değerleri giderir ve
Toplumun temel dokusunu çürütür.
22 – büyük hîle ve
Tuzaklar kurdular.
Hz. nuh (a.s.) sabırsızlığından
Değil, uzun yıllar boyunca
Hakikati tebliğ ettikten sonra, o
İnatçı halkın artık
İnanmayacaklarını kesin olarak
Anladıktan sonra beddua etti.
Nitekim hz. mûsâ ile harun (a.s.)
Firavun hakkında beddua etmiş ve
Bu dua makbul olmuştu. [10,88-89])
23 – ‘sakın tanrılarınızdan
Vazgeçmeyin, ved, suva, yegûs,
Yeûk ve nesr’i, bunlardan
Hiçbirini bırakmayın ” dediler.
Burada sayılan beş put, nuh
Toplumundaki putlar olup
Müşriklerin içinde devam ede ede
Cahiliye dönemi araplarına da
Geçmişti.
24 – böylece onlar birçok insanı
Şaşırttılar. madem ki öyle yaptılar,
Sen de bu zalimlerin
Şaşkınlığını artır ya
Rabbî ”
25 – hâsılı, birçok suçları
Sebebiyle suda boğuldular ve
Cehenneme tıkıldılar
Allah’a karşı, kendilerine yardım
Edecek bir tek yardımcı bile
Bulamadılar.
26 – nûh: ‘ya rabbî, dedi,
Yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir
Bile bırakma ”
27 – ‘zira bırakırsan onlar senin
Kullarını, senin yolundan saptırırlar,
Ve sadece kendileri gibi kâfir,
Ahlâksız çocuklar dünyaya
Getirip yetiştirirler.”
28 – ‘ya rabbî, beni, anamı,
Babamı ve evime mümin olarak
Girenleri, erkek ve kadın olarak
Bütün müminleri affeyle.
O zalimleri ise, daha da beter eyle,
Daha da perişan eyle ”