Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Şems Suresi

Abdullah Al Matrood Şems Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Şems Suresi

Şems suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. veşşemsi ve duhaha.
2. velkameri iza tekaha.
3. vennehari iza cellaha.
4. velleyli iza yağşaha.
5. vessmai ve ma benaha.
6. vel’ardı ve ma tahaha.
7. ve nefsin ve ma sevvaha.
8. feelhemeha fücureha ve takvaha.
9. kad efleha men zekkaha.
10. ve kad habe men dessaha.
11. kezzebet semudü bitağvaha.
12. izinbe’ase eşkaha.
13. fekale lehüm resulullahi
Nakatallahi ve sukyaha.
14. fekezzebuhü fe’akaruha
Fedemdeme ‘aleyhim rabbühüm
Bizenbihim fesevvaha.
15. ve la yehafi ‘ukbaha.
Meali
91 – şems sûresi
Mekke’de indirilmiş olup 15
Ayettir. adını ilk ayetinde geçip
‘güneş” anlamına gelen
‘şems” kelimesinden almıştır.
Bu sûre, insanın hayra ve şerre
Kabiliyetli yaratılmış olduğunu
Bildirip iradesini iyiye kullanmaya
Teşvik eder, küfür yolunu
Seçenlerin fecî âkıbetlerine,
Semûd halkını misal getirir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – güneşe ve onun aydınlığına,
2 – onu izlediği zaman ay’a,
3 – dünyayı açığa
Çıkaran gündüze,
4 – onu bürüyüp saran geceye,
5 – göğe ve onu bina edene,
6 – yere ve onu yayıp döşeyene,
7 – herbir nefse ve onu
Düzenleyene, [30,30; 95,4]
8-9 – ona hem kötülüğü, hem
De ondan sakınma yolunu ilham edene
Yemin olsun ki:
Nefsini maddî ve manevî kirlerden
Arındıran felaha erer. [90,10; 76,3]
10 – onu günahlarla örten
İse ziyana uğrar.
11 – azgınlığı
Yüzünden semûd halkı
Resullerinin bildirdiği
Gerçekleri yalan saydı.
12 – bir ara onların en azılı
Olanları öne atıldığında, bu
Yalanlamaları iyice şiddetlendi.
13 – peygamberleri ise
Kendilerine: ‘mûcizevî olarak
Verilen allah’ın devesini ve onun
Su içme sırasını gözetin, ona
Dokunmayın” dedi. [7,73; 26,155]
14 – fakat onlar o peygamberi
Yalancı sayıp deveyi kestiler.
Allah da böylesi suç ve isyanları
Sebebiyle azap indirdi, onları
Yerle bir etti.
15 – bunun sonucundan da
Asla endişe etmedi.