Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Tahrim Suresi

Abdullah Al Matrood Tahrim Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Tahrim Suresi

Tahrim suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. ya eyyuhennebiyyu lime tuharrimu
Ma ehallellahu leke tebteğıy
Merdate ezvacike vallahu ğafurun
Rahıymun.
2. kad feredallahu lekum tehıllete
Eymanikum vallahu mevlakum ve
Luvel’alıymulhakıymu.
3. ve iz eserrennebiyyu ila ba’dı
Ezvacihi hadiysen felemma nebbeet
Bihi ve ezharehullahu ‘aleyhi
‘arrefe ba’dahu ve a’reda
‘anba’dın felemma nebbeeha bihi
Kalet men enbeeke haza kale
Nebbeeniyel’aliymulhabiyru.
4. in tetuba ilillahi fekad sağat
Kulubukuma ve in tezahera ‘aleyhi
Feinnallahe huve mevlahu ve cibriylu
Ve salihulmu ‘miniyne velmelaiketu
Ba’de zalike zahiyrun.
5. ‘asa rabbuhu in tallakakune en
Yubdilehu ezvacen hayren minkunne
Muslimatin mu’munatin kanitatin
Taibatin ‘abidatin saihatin
Seyyibatin ve ebkaren.
6. ya eyyuhelleziyne amenu
Kuenfusekum ve ehliykum naren ve
Kuduhennasu velhıcaretu ‘aleyha
Melaiketun ğulazın şidadin la
Ya’sunallahe ma emerehum ve
Yef’alune ma yu’merune.
7. ya eyyuhelleziyne keferu la
Ta’tezirulyevme innema tuczevne ma
Kuntum ta’melune.
8. ya eyyuhelleziyne amenu tubu
İlellahi tevbeten nesuhan asa
Rabbukum en yukeffire ‘ankum
Seyyiatikum ve yudhılekum cennatin
Tecriy min tahtihel’enharu yevme la
Yuhzillahunnebiyye velleziyne amenu
Me’ahu nuruhum yes’a beyne eydiyhim
Ve bieymanihim yekulune rabbena
Etmin lena nurena vağfir lena
İnneke ‘ala kulli şey’in
Kadiyrun.
9. ya eyyuhennebiyyu cahidilkuffare
Velmunafikıyne vağluz ‘aleyhim
Ve me’vahum cehennemu ve
Bi’selmasıyru.
10. dareballahu meselen lilleziyne
Keferumreete nuhın vemreete lutin
Kaneta tahte ‘abdeyni min
‘ıbadina salihayni fehanetahuma
Felem yuğniya ‘anhuma minallahi
Şey’en ve kıyledhulennare
Me’addahiliyne.
11. ve da reballahu meselen
Lilleziyne amenumreete fir’avne iz
Kalet rabbibni liy ‘ındeke beyten
Fiylcenneti ve necciniy min fir’avne
Ve ‘amelihi ve necciniy
Minelkavmizzalimiyne.
12. ve meryemebte ‘ımranelletiy
Ahsanet ferceha fenefahna fiyhi min
Ruhına ve saddekat bikelimati
Rabbiha ve kutubihi ve kanet
Minelkanitıyne.
Meali
66 – tahrîm sûresi
Medine’de inmiş olup 12 âyettir.
Adını sûrenin baş kısmındaki
Konudan almıştır. islâm
Devletinin imkânlarının
Artmasıyla müslümanların hayat
Şartları nisbeten iyileşip
Ezvac-ı tahirat da daha iyi
Şartlar isteyince hz. peygamber
(a.s.) onlara ders vermek üzere
Îla yapıp bir ay onlara
Yaklaşmadı. sûrenin ikinci
Kısmı, hak yolu tutanların
Muvaffak olacaklarını bildirir,
İyi ve kötü ailelere tarihten
Misal getirilir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – ey peygamber niçin eşlerini
Memnun etmek için sen kendini
Sıkıntıya sokup allah’ın sana
Helâl kıldığı şeyleri nefsine
Âdeta haram kılıyor, kendini
Onlardan mahrum bırakıyorsun?
Bilirsin ki allah gafûrdur,
Rahîmdir (senin bu zelleni de
Bağışlar. sana olan bu târizi,
Senin yüce makamını titizlikle
Korumasındandır).
Bu âyet-i kerimede geçen haram
Kılmadan ne kasdedildiği, sözlü
Bir yemin mi yoksa sadece fiili bir
Geri durma mı sözkonusu olduğu
Hakkında geniş bilgi tefsirlerde
Yer alır. ayrıca peygamberimizin
Verdiği sır ne idi? 3. âyette
‘sır olarak bir söz (hadîsen)”
Buyurulmasından burada, yapılan
Bir işten ziyade, hz. peygamberin
Bir hanımına verdiği bir sırrın
Konu teşkil ettiği
Anlaşılmaktadır. fakat ne o
Hanımın isminin açıklanmasına,
Ne de bu sözün ne olduğunun
Bildirilmesine bir sebep olmadığı
İçin, allah teâla bunu
Bildirmemiş, böylece bir nevi aile
Sırlarını bilenlerin de onları
Yaymalarının doğru olmadığını
Hatırlatmıştır (buna rağmen
Tefsirlerde, ilgili hanımın hz.
Hafsa (r.a.) olduğu hakkında,
İttifak edilmiş olup bu söz
Hakkında üç rivayet vardır).
1.peygamberin bal şerbeti içmemeye
Yemin etmesi. 2.zayıf senetli bir
Rivâyet olarak mariye’ye
Yaklaşmayacağına dair yemini.
3.hilafetin hz. ebû bekir, sonra da
Hz. ömer’e geçeceğine dair
Verdiği sır. fakat asıl nüzül
Sebebi, peygamberimizin,
Hanımlarını manevî yönden daha
Yüksek bir makama çıkarmak için
Îla yaparak bir ay süre ile uzlete
Çekilmesidir.
2 – allah gerektiğinde
Yeminlerinizi çözmek için
Keffaret yolunu göstermiştir.
Allah sizin yardımcınızdır,
Sahibinizdir. o her şeyi
Mükemmelen bilen, tam hüküm ve
Hikmet sahibidir.
3 – hani bir ara peygamber,
Eşlerinden birine sır olarak bir
Söz söylemişti. fakat o bunu
Kumalarından birine haber verince,
Allah da bu durumu peygamberine
Bildirdi. peygamber de eşine o
Söylediğinin bir kısmını
Söyleyip, bir kısmından ise
Vazgeçmişti. peygamber, o eşine
Bu sûretle anlatınca o hayret
Ederek: ‘bunu sana kim bildirdi?
Dedi. peygamber de: ‘her şeyi
Bilen, herşeyden haberdar olan
Allah, bana haber verdi.” diye
Cevap verdi.
4 – şimdi ikiniz de ey peygamber
Eşleri, eğer kalplerinizin matlup
Olan durumdan kayması sebebiyle
Allah’a tövbe ederseniz ne âla
Yok eğer hislerinize mağlub olup
Peygambere karşı birbirinize arka
Çıkarsanız bilin ki allah da onun
Yardımcısıdır. cebrail de, salih
Müminler ve melâikeler de ayrıca
Onun yardımcılarıdır.
5 – eğer o sizi boşayacak olursa
Belki de rabbi ona sizden daha
Hayırlı, allah’a teslimiyet
Gösteren, mümin, gönülden itaat
Eden, tövbe eden, ibadete
Düşkün, oruca düşkün dul veya
Bâkireler olarak başka eşler
Nasib eder.
6 – ey iman edenler kendilerinizi
Ve ailenizi yakıtı insanlarla
Taşlar olan o müthiş ateşten
Koruyun.
Onun başında kaba yapılı, sert
Ve şiddetli melekler olup onlar
Asla allah’a isyan etmez ve
Kendilerine verilen bütün emirleri
Tam yerine getirirler.
7 – ey kâfirler siz ise bugün
Boşuna mazeret ileri sürmeyin. siz
Ne yaptıysanız onun cezasını
Çekeceksiniz.
8 – ey iman edenler samimi ve
Kesin bir dönüşle allah’a tövbe
Ediniz. böyle yaparsanız
Rabbinizin sizin günahlarınızı
Affedeceğini, sizi içinden
Irmaklar akan cennetlere
Yerleştireceğini umabilirsiniz. o
Gün allah, peygamberini ve onun
Beraberindeki müminleri
Utandırmaz. onların nûru,
Önlerinden ve sağ taraflarından
Sür’atle ilerler.
Şöyle derler onlar: ‘ey kerim
Rabbimiz nûrumuzu daha da artır,
Tamamına erdir, kusurlarımızı
Affet, çünkü sen her şeye
Kadirsin.”
Hz. ali (r.a) bedevînin birinin
İstiğfar kelimelerini çabuk çabuk
Tekrarladığını işitince ‘bu
Sahte bir tövbe ” dedi. bedevî
‘peki gerçek tövbe nasıl olur?”
Deyince: ‘tövbenin sahih olması
İçin şu 6 şart vardır:
A-yaptığına pişman olman.
B-gaflet ettiğin farzları
Yerine getirmen.
C-gasbettiğin hak varsa
Onu yerine getirmen.
D-eziyet ettiğin
Kimselerden özür dilemen.
E-işlediğin günahı tekrar
İşlememeye azmetmen.
F-günahtan zevk aldığın gibi allah’a
İtaat ederken de zevk alman.”
9 – ey peygamber kâfirler ve
Münafıklarla mücahede et ve
Onlara sert davran. onların
Varacağı yer cehennemdir.
Gidilecek yer olarak ne fena yerdir
Orası
10 – allah, kâfirlere nûh’un
Eşi ile lût’un eşini misal
Getirir. her ikisi de iki iyi
Kulumuzun mahremi idiler. ama inkâr
Tarafına giderek eşleri olan
Peygamberlere hıyanet ettiler,
Kocaları da allah’tan gelen cezadan
Eşlerini asla kurtaramadılar.
Onlara (ölürken veya kıyamet
Günü): ‘haydi, cehenneme
Girenlerle beraber siz de girin ”
Denilir.
Buradaki ihanet zina mânasına
Değildir. bundan maksat onların
Eşleri olan hz. nuh ve hz. lut
(a.s.)’a karşı onların
Düşmanlarıyla işbirliği
Yapmış olmalarıdır. ibn abbas
(r.a), hiçbir peygamber eşinin
Zinâ yapmadığını bildirir.
11 – iman edenlere ise allah,
Firavun’un eşini misal getirir. o
Vakit o hatun şöyle niyaz
Etmişti: ‘ya rabbî sen kendi
Nezdinde, cennette benim için bir
Konak yaptır, beni firavun’dan ve
Onun kötü işinden kurtar, beni bu
Zalimler gürûhundan halas eyle ”
12 – bir de imran’ın kızı
Meryem’i misal getirir. meryem,
İffet ve namusunu korudu. biz ona
Ruhumuzdan üfledik. o da rabbisinin
Kelimelerini ve kitaplarını tasdik
Etti ve gönülden itaat edenlerden
Oldu. [4,156]
Hz. îsâ (a.s.)’ın babasız
Dünyaya gelme mûcizesini kabul
Etmeyip onun gayr-ı meşrû bir
İlişki neticesinde doğduğu
İftirasını atan yahudilere
Reddiyedir. bu sûrede ilâhî
Adaletin her insan hakkında lehte
De aleyhte de verdiği hükmün
Şahsî olduğu vurgulanır. en
Faziletli bir zata yakınlığın
Kâfire faydası olmadığı gibi,
En zalim birine yakınlığı da
Mümine zarar vermez. hz. nuh ile
Hz. lût’un eşleri iman etselerdi,
Ezvac-ı tahirat gibi müminlerin
Anneleri derecesine
Yükseleceklerdi, fakat iman
Etmediklerinden peygamber hanımı
Olmalarına rağmen cehennemlik
Oldular. buna mukabil allah’ın en
Şedit düşmanlarından firavun’un
Hanımı, cennet hanımlarının
Yüksek mertebesine çıkanlardan
Olmuştur. üçüncü örnek hz.
Meryem olup, dünyada hiçbir
İffetli kızın geçirmediği bir
İmtihana tâbi tutulmuş, ama cennet
Hanımlarının en üstünü olmakla
Ödüllendirilmiştir.