Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Tarık Suresi

Abdullah Al Matrood Tarık Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Tarık Suresi

Tarık suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. vessemai vettarikı.
2. ve ma edrake mettariku.
3. ennecmüssakıbü.
4. in küllü nefsin lemma
‘aleyha hafizun.
5. felyenzuril’insanü mimme hulika.
6. hulika min main dafikın.
7. yahrücü min beynissulbi vetteraibi.
8. innehu ‘ala rec’ıhı lekadirün.
9. yevme tüblesserairü.
10. fema lehu min kuvvetin
Ve la nasırin.
11. vessemai zatirrec’ı.
12. vel’ardı zatissad’ı.
13. innehu likavlün faslün.
14. ve ma hüve bilhezli.
15. innehüm yekiydune keyden.
16. ve ekiydü keyden.
17. femehhililkafiriyne
Emhilhüm rüveyda.
Meali
86 – târık sûresi
Mekke’de nâzil olmuştur. 17
Ayettir. sûrenin esas konusu,
Ölümden sonraki diriliştir.
Sûre, adını ilk ayette geçen
‘târık” kelimesinden
Almıştır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – göğe ve
‘tarık’a” kasem ederim.
2 – tarık, bilir misin nedir?
3 – o pırıl pırıl
Parlayan bir yıldızdır.
4 – hiçbir kimse yoktur ki yanında
Bekçi bir melek bulunmasın. [13,11]
5 – öyleyse insan neden
Yaratıldığını bir düşünsün.
6-7 – o, bel ile göğüs nahiyesinden
Çıkan, atılan bir sudan yaratıldı.
Ayet metninde sulb ve teraib
Arasındaki nahiyeden çıkan bir
Sıvıdan sözedilir. normalde sulb:
Belkemiği, teraib: ise kaburga
Kemiğidir. erkek ile kadının
Üreme hücreleri bu bölgede yer
Aldığı için böyle ifade
Buyurulmuştur. yoksa maksat, bu
Sıvının tamtamına nereden
Çıktığını bildirmek değildir.
8 – onu ilkin yaratan allah,
Elbette onu diriltmeye kadirdir.
Allah insanın yaratılışını
Gözle görülmesi mümkün
Olmayacak kadar küçük bir
Hücreden başlatmaktadır. bu
Safhadan, ana karnında hilkati
Tamamlanıp dünyaya gelmesine,
Bebeklik, çocukluk, gençlik
Safhalarını tamamlayıp olgunluk
Safhasına varıncaya kadar,
Binlerce tehlikelere karşı onu
Koruyup kollaması, onu ölümden
Sonra dirilteceğinin en kuvvetli
Delilidir. aksi halde,
Yaratıcının varlığını inkâr
Etmek gerekir ki bu da
İmkânsızdır. inkârcıların
‘kitaplar, yazan ve basan kimseler
Olmaksızın kendi kendilerine
Meydana gelmektedir veya dünyadaki
Bütün şehirler kendi kendilerine
Meydana gelmişlerdir” gibi
Hürafeleri öne sürmeleri gerekir.
Bu deliliği de kabul edecek insan
Kolay kolay bulunamaz.
9 – gün gelir, bütün gizli
Haller ortaya dökülür.
10 – o gün insanın ne bir kudreti,
Ne de bir yardımcısı kalır.
11-12 – yağmur dolu göğe,
Bitkilerin çıkması için yarılan
Yere yemin olsun ki:
13 – bu söz, bu kur’ân
Kesin bir sözdür,
Hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
14 – o bir şaka değildir.
15 – o kâfirler,
Vargüçleriyle hile kurarlar.
16 – ben de kurarım, (yani
Hilelerini boşa çıkarırım).
17 – öyleyse o kâfirlere
Biraz mühlet ver. [31,24]
Onları biraz kendi hallerine bırak,
Yakında sana olan desteğimiz gelecektir.