Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Tebbet Suresi

Abdullah Al Matrood Tebbet Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Tebbet Suresi

Tebbet suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebb
2. ma ağna ‘anhü malühu ve ma keseb
3. seyasla naran zate leheb
4. vemraetüh* hammaletel hatab
5. fi cidiha hablüm mim mesed
Meali
111 – tebbet-ebû
Leheb-(mesed) sûresi
Ayrıca mesed veya leheb sûresi
Olarak adlandırılan bu sûre,
Mekkî dönemin başlangıcında
Nâzil olan sûrelerdendir. hak dine
Düşmanlık etmesi sebebiyle kin ve
Hasedinden yanan, böylece
Varacağı ebedî cehenneme
Girmeden, dünyada aleve giren ve
‘ateşlik” mânasına gelen ebû
Leheb ile eşinin şahsında din
Düşmanlarının âkıbetini
Bildirir.
Ebû leheb’in akıbetini ve kâfir
Olarak öleceğini senelerce önce
Haber vermektedir. ebû leheb,
Hastalığı sebebiyle
Katılmadığı bedir savaşında
Mekkelilerin yenilmesine o kadar
Üzüldü ki bir hafta sonra ibret
Olacak şekilde öldü.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – kurusun ebû leheb’in
Elleri. zaten de kurudu
2 – ona ne malı, ne de
Yaptığı işler fayda verdi
3 – o, alev alev
Yükselen ateşe girecek,
4-5 – eşi de boynunda
Bükülmüş urgan olarak,
O ateşe odun taşıyacak.
Ebû leheb’in, ebû süfyan’ın
Kızkardeşi olan eşi ümmü cemil
De kocasından geri kalmayan bir
Düşmandı. diken toplayıp
Resulullahın yoluna saçardı.
Âhiretteki âkıbetini de kendisi
İstemiş olarak, kendini yakacak
Olan odunu taşıma işini devam
Ettirecektir.