Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Tekvir Suresi

Abdullah Al Matrood Tekvir Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Tekvir Suresi

Tekvir suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. izeşşemsu kuvviret.
2. ve izennucumunkederet.
3. ve izelcibalu suyyiret.
4. ve izel’işaru ‘uttılet.
5. ve izelvuhuşu huşiret.
6. ve izelbiharu succiret.
7. ve izennufusu zuvvicet.
8. ve izelmev’udetu suilet.
9. bieyyi zenbin kutilet.
10. ve izessuhufu nuşiret.
11. ve izessema’u kuşitat.
12. ve izelcahıymu su”ıret.
13. ve izelcennetu uzlifet.
14. ‘alimet nefsun ma ahdaret.
15. fela uksimu bilhunnesi.
16. elcevarilkunnesi.
17. velleyli iza ‘as’ase.
18. vessubhı iza teneffese.
19. innehu lekalu resulin keriymin.
20. ziy kuvvetin ‘ınde
Ziyl’arşi mekiynin.
21. muta’ın semme emiynin.
22. ve ma sahıbukum bimecnunin.
23. ve lekad reahu bil’ufukılmubiyni.
24. ve ma huve ‘alelğaybi bidaniynin.
25. ve ma huve bikavli
Şeytanin reciymin.
26. feeyne tezhebune.
27. in huve illa zikrun lil’alemiyne.
28. limen şae minkum en yestekıyme,.
29. ve ma teşaune illa en
Yeşaallahu rabbul’alemiyne.
Meali
81 – tekvîr sûresi
Mekkede nâzil olmuş olup 29
Ayettir. ilk ayette geçen kuvviret
Kelimesinin masdar şekli, sûreye
İsim olmuştur. yuvarlak bir cismi
Dürmek, devirmek, yuvarlamak,
Herhangi bir şeyi yuvarlak bir
Cisme sarmak, dolamak veya
Işığını giderip köreltmek
Anlamlarına gelir. sûrenin esas
Hedefi insanların ölümden sonra
Dirilip dünyada işlediklerinin
Hesabını vereceklerini
Bildirmektir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – güneş dürülüp
Işığı söndüğü zaman;
2 – yıldızlar yerlerinden
Düşüp dağıldığı zaman,
3 – dağlar yürütüldüğü zaman,
4 – doğurmak üzere olan develer,
Kıyılmaz mallar terk edildiği zaman,
5 – vahşi hayvanlar
Diriltilip toplandığı zaman,
Vahşi hayvanların bir araya
Gelmeleri, ya genel bir âfetin her
Tarafı sarması sebebiyle âdeta
Bir şoka mâruz kalmaları veya
Kısas yapılmak, birbirlerinden
Hakları alınıp verilmesi için
Diriltilip toplanmaları tarzında
Tefsir edilir.
6 – denizler ateşlenip
Kaynatıldığı zaman,
Tescîr: ateşlemek, ateşi
Tutuşturmak anlamındadır. allah
Suyu, yanıcı hidrojen ile yakıcı
Oksijen gazlarının birleşmesinden
Meydana getirmiştir. böylece iki
Ateşli maddeden, ateşi söndüren
Su hasıl olmuştur. bu terkip
Ayrışınca hidrojen hemen alev
Alır, oksijen de yanmayı
Hızlandırır.
7 – nefisler eşleştirildiği,
Ruhlar bedenlere girdiği zaman,
8 – diri diri gömülen
Kız çocuğuna,
9 – hangi suçtan ötürü
Öldürüldüğü sorulduğu zaman,
10 – hesap defterleri
Açıldığı zaman…
11 – gök cisimleri yerlerinden
Kaydırıldığı zaman,
12 – cehennem alev alev
Kızıştırıldığı zaman…
13 – cennet
Yaklaştırıldığı
Zaman…
14 – işte o zaman… her insan
Hazırladığını, ortaya ne
Koyduğunu anlayacaktır. [3,30;
75,13]
15 – bakın: gündüzün sinip
Gizlenen yıldızlara…
16 – dolaşıp dolaşıp yuvalarına,
Yörüngelerine giren gezegenlere…
17 – geçmeye
Başladığı dem
Geceye…
18 – nefes almaya başladığı
Dem sabaha kasem ederim ki:
19 – kur’ân, değerli bir elçinin,
Cebrail’in getirip okuduğu sözdür
20 – o elçi ki çok kuvvetlidir.
Yüce arş sahibi allah’ın nezdinde
Pek itibarlıdır. [53,5-10]
21 – göklerde ona itaat edilir,
Vahiyler ona emanet edilir.
22 – şunu da bilin ki, içinizden biri
Olan bu arkadaşınız deli değildir.
23 – o, vahyi getiren elçi
Cebrail’i, apaçık ufukta
Görmüştü. [53,13-16]
24 – o, vahiy hususunda cimri
Davranan, vahyi sizden esirgeyen bir
Zat değildir.
Vahiy hakkında her türlü
Töhmetten de uzaktır.
25 – bu söz, hele hele, kovulmuş
Şeytanın sözü hiç değildir
[26,210-212]
26 – siz nereye gidiyorsunuz
Öyle, neden bahsediyorsunuz?
27-28 – bu, olsa olsa bütün
Âlemlere bir öğüttür, bir
Uyarıdır. istikamet sahibi olmak
İsteyenler onu dinlerler.
29 – ama bu iş sizin istemenizle
Değil, ancak rabbülâlemin olan
Allah’ın dilemesiyle tamam olur.
[74,56; 76,30]