Kategoriler
Abdullah Al Matrood

Zilzal Suresi

Abdullah Al Matrood Zilzal Suresi Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Abdullah Al Matrood – Zilzal Suresi

Zilzal suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. iza zülziletil erdu zilzaleha
2. ve ahracetilerdu eskaleha
3. ve kalel insanü ma leha
4. yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5. bienne rabbeke evha leha
6. yevmeiziy yasdürun nasü
Eştatel li yürav a’malehüm
7. fe mey ya’mel miskale
Zerratin hayray yerah
8. ve mey ya’mel miskale
Zerratin şerray yerah
Meali
99 – zilzâl sûresi
Medine’de inmiş olup 8 âyettir.
Mekke’de nâzil olduğunu kabul
Edenler de vardır. sûre adını,
Birinci âyetinde geçen fiilin
Masdarından almıştır. ‘deprem”
Mânasına gelmektedir. kıyametten
Hemen önce gelecek olan şiddetli
Depremden, daha sonra bütün
Ölülerin kabirlerinden çıkıp
Hesap vereceklerinden bahseder.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – yer o müthiş depremiyle
Sarsıldığı zaman…
2 – ve yer bağrındaki
Ağırlıkları çıkardığı
Zaman…
3 – insan şaşkın şaşkın: ‘ne
Oluyor buna ” dediği zaman…
4 – işte o gün yer, üstünde
Olan biten her şeyi anlatır:
Hz. peygamber (a.s.) bir hadis-i
Şerifinde bu âyetin açıklanması
İle ilgili olarak şöyle
Buyurmuştur: ‘yeryüzünün haber
Vermesi, her erkek ve kadının,
Kendisinin üzerinde neler
İşlediklerini haber verip şahitlik
Etmesidir, ‘şu ve şu günlerde
Şunu, şunu işlediniz”
Demesidir. yerin konuşması
Mecazdır diyen müfessirlerin
Yanında, allah dilerse gerçekten
De konuşturur, diyenler de vardır.
5 – çünkü rabbin ona
Bunları vahyeder.
6 – işte o gün
Bölükler halinde insanlar,
Kabirlerinden çıkıp
Yüce divana dururlar,
Ta ki yaptıklarının
Karşılığını görüp
Alırlar.
7 – zerre ağırlığınca
Hayır yapan onu bulur,
8 – zerre ağırlığınca
Şer yapan da onu bulur.
Zerre: görünür görünmez
Derecede gayet küçük karınca,
Güneş ışınında sezilebilen
Zerrecikler demektir. burada maksat,
Beşer duyusunun ilgilenebileceği
En küçük şeyle, sorumluluğun
Asgarisini bildirmektir. asıl
Maksat, en küçük bir hayr veya
Şerrin allah nezdinde
Kaybolmayacağını açıklamaktır