Kategoriler
Ahmet Yesevi

Rabb’im Yadı Ulu Yaddır

Ahmet Yesevi Rabb’im Yadı Ulu Yaddır Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Ahmet Yesevi – Rabb’im Yadı Ulu Yaddır

Rabb’im yadı ulu yaddır söyler olsam
Ballar gibi tatlı olur dilim benim
Kendim fakir ikrar ettim oldum hakir
Kanat çırpıp uçar kuş
Gibi gönlüm benim

Türlü ayşım türlü
İşim dertli başım
Eridi canım gitti aklım aktı yaşım
Günah ile tamamen doldu içim dışım
Niyazsızım açıversin yolumu benim

Gözüm düştü gönlüm
Uçtu arş’a aştı
Ömrüm geçti nefsim
Kaçtı bahrım taştı
Kervan göçtü menzil
Aştı yorgun düştü
Sır ulaştı nasıl olacak halim benim

Suret burada siret orada kudretinde
Uzun gecede parlak günde gönlüm orada
Geçen gecede olup bende hepsi nerede
Sorsa orada günahkardır dilim benim

İçtim şarap oldum harap aslım turap
Görmeğe geldim yaş dolu
Gözüm gönlüm serap
Hak’tan hitap gelse kullar görmez azap
Pınar gibi akar gözden yaşım benim

Düşüm uzar burak tozar gitse pazar
Dünya pazar içine girip kullar azar
Başım bizar yaşım
Sızar kanım tozar
Adım ahmed türkistan’dır ilim benim