Kategoriler
Ahmet Yesevi

Söyleşi (Münacat Etti Miskin)

Ahmet Yesevi Söyleşi (Münacat Etti Miskin) Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

Ahmet Yesevi – Söyleşi (Münacat Etti Miskin)

Münacat etti miskin hace ahmet
İlahi kıl bütün insanlara rahmet

Garip ahmet sözü asla eskimez
Eğer ki yer altına girse çürümez

Okuyana kılarım ben şefkat
Kıyamette kılacağım şefaat

Huda kılsa nasip bana cennet
Okuyanlara dilerim ben şefaat

Dileği her ne ise tanrı vere
Muhabbet şavkın gönlüne sere

Benim hikmetlerim aleme dolan
İşitmeden kim ölse kılar arman

Benim hikmetlerim dertliye derman
Kişi nasip almazsa yollarda kalan

Benim hikmetlerim fermanı sübhan
Okuyup anlasan manayı kur’an

Benim hikmetlerim alemde sultan
Kılar bir lahzada çölü gülistan

Kırılmışlık ile kılsa namazı
Kabul olur onun hakka niyazı

Benim hikmetimi aşıka deyin
Gönlü ayna gibi sadıka deyin

Tamamı kör sağır batını güzaf
Tüm iklimi gezdim bulmadım saf

Benim hikmetimi sarrafa deyin
Kerem sahibi o vahhab’a deyin

Adil padişah o bir adı sadık
Kılar bir lahzada vaslına layık

Benim hikmetlerim cahil işitmez
Gönlü kara olan öğüdüm almaz

Her kim yazı yazsa nesirle yazsın
Nesirle yazarak maksada varsın

Nasihatler kılar yaşlıya gence
Anlamadan iyi ve kötü nece

İnansın diye bir çok akılsızlar
Velilerden bunları nakil kılarlar

Hal dili ile ben amayı dövdüm
Hakikat dili ile cahili sövdüm

Eğer alim olsa sadaka canım
İşitip anla inci cevherdir sözüm

İnci cevher sözüm aleme saçsa
Okuyup anlasa kuranı açsa

O alime canımı kurban kılarım
Bütün ev barkımı ihsan kılarım

Hani alim hani amil yarenler
Hak’tan söyleyene canın verenler

Kendini bildi ise hakkı bildi
Huda’dan korktu ve insafa geldi

Diri oldukça cihanda har olmaz
Okuyan bendeler hiç bimar olmaz

Kıyamette ona hadi olurum
Eğer dertli olsa deva olurum

Eğer yüz yıl ömür bulsa o da yetmez
Eğer yer altına girse fikri çürümez

Kişi hikmet etse canı ile
Çıkar canı onun imanı ile

Kulağa almazsa bu sözü nadan
Ona insan deme o cinsi hayvan

Hudayım sözünden çıkan bu hikmet
İşitene yağar baranı rahmet

Melun şeytan tutmaz onun yolunu
Muhammet mustafa tutar elini

Benim hikmetlerim dertsize deme
Cevherim bahasız cahile verme

Yesevi hikmetlerin kadrine yat sen
Aşk küpünden meyi bir katre tat sen