Kategoriler
Figaani

Şeb-i Zulmette Gittim

Figaani Şeb-i Zulmette Gittim Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

Figaani – Şeb-i Zulmette Gittim

Şeb-i zulmette gittim semt-i
Dildare fenersizce
Bihamdüllah eriştim
Menzil-i yare kedersizce

Eriştim hab-ı nazda
Alem-i ağyardan hali
Otağın şöyle buldum dest-i
Düşmandan fenersizce

Koçup gerdanını yarin
Lebinden buseler aldım
Serapa okşayıp öptüm
Efendimden zararsızca

Uyandı hab-ı nazından nazar
Kıldı tebessümle
Dedi hırsız mısın busem
Alırsın sen-habersizce

Figaani kal’a-i hüsnün
Dedim fetheyledi cana
Dedi fetheyledi üftadem
Aşk olsun sefersizce