Heyyat Mirza Cumanın Gününde (Dayandı) Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


Heyyat Mirza – Cumanın Gününde (Dayandı)

Cumanın gününde bir hoş hanede
Ab u ateş bir hanede dayandı
Herkes öz yerinde tulmuşdu gerar
Ateş buhar verdi ab oyandı

Nahışı gözeldi gameti elif
Ab ateş hanesinde mühtelif
Dahanından çıhır badi mühalif
Bacalardan dud asmana dayandı

Ab idi etrafı ateş otağı
Misli süleyman’a benzer növrağı
Naz ile gabagda eyleşdi sağı
Mey badesi her terefe paylandı

Bir gözel ağ geydi ter endamına
Min naz ile çıhdı gala başına
Göz yaşını tökdü eşgin canına
Şirin şerbet o meclisde dolandı

Mühteser sözümün budu durağı
Hindden hindistandan gelir sorağı
Gırhiki bacası dörddü ayağı
Heyyat mirze her gün ona mehmandı