Kağızman Yöresi Türküleri Bu Meydanda Kılıç Çalıp Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


 

Kağızman Yöresi Türküleri – Bu Meydanda Kılıç Çalıp

Bu meydanda kılıç çalıp kan döken
Din kardaşı ehli imandır bugün
Erkek kuzu emrolunmuş bıçağa
Can kurban olacak zamandır bugün

Kavga bize düğün bayram bir sefa
Çalarız kılıncı dökülsün kafa
Huda yardımcımız şefi mustafa
Kafirin katline fermandır bugün

Kılıçtır pençemiz kalkan kolumuz
Gaziler hu çeker sağ ve solumuz
Melekler müzeyyen bekler yolumuz
Şehitler cennete mihmandır bugün

Bu gelene derler şanlı al’osman
Önünde düşmanı olur perişan
Sayesinde necat bulur mazluman
İslam’ın derdine dermandır bugün

Ordumuz soğanlı dağını aştı
Bir kol verdi taht düzü’ne ulaştı
Moskoflar ürküştü tedbiri şaştı
İnşallah mahvolur zamandır bugün

Enver paşa paşaların zireği
İşiten düşmanın titrer yüreği
Hürriyet mülkünün orta direği
Sakla bari huda zamandır bugün

Kışın zemheride dağları sardı
Yıldırım gülleler binalar yardı
Dediler ser çekti iran’a vardı
Bakü’yü tiflis’i alandır bugün

Gürler alman topu oynar felekler
Yerde insan ağlar gökte melekler
Havada kuşlar suda semekler
Koptu nuh tufanı dumandır bugün

Bütün merdaneler dada yetişti
Türk ordusu birbiriyle bitişti
Duydu hamidiye geldi katışı
Coşup gelen bahri ummandır bugün

Serine değmeden erzurum yeli
Tamam oldu gitti uruset eli
Vurdu almanya kırıldı beli
Ettiği isyana pişmandır bugün

Bilemedik küffar neden azdılar
Kendi elleriyle mezar kazdılar
Hıfzı destanını sere yazdılar
Hak’tan gelen ulu ilhamdır bugün