Kağızman Yöresi Türküleri Ezel Seyranımda (Bu Mudur) Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


 

Kağızman Yöresi Türküleri – Ezel Seyranımda (Bu Mudur)

Ezel seyranımda cihan bağımda
Serimi sevdaya salan bu mudur
Gece gündüz hasretine yandığım
Aklımı başımdan alan bu mudur

Kesti bedenimden kanı kuruttu
Deşti yüreğimi hicran yer etti
Eti yağı dirhem dirhem eritti
Eyledi cismimi talan bu mudur

Arttıkça tenimde teprenir ağrı
Çay akar gözümden sineme doğru
Kendi melek sima cemali ulu
Göz göre gönlümü çalan bu mudur

Yara mektup okur şirin dillerim
Yazabilmez kalem tutan ellerim
Zülfün kemendine geçti kollarım
Derdi derunuma dalan bu mudur

Zahirimde saz ve sohbet hayli dem
Batınımda yüzbin efkar derdigam
Zevki huri cennet aşkı cehennem
Ateşi bağrıma dolan bu mudur

Hun oldu sızılar ciğer paresi
İlaç kabul etmez aşkın yarası
Hekim’de lokman’da yoktur çaresi
Her derdime derman bulan bu mudur

Neylerim dünyada devleti malı
Yeter sevdiğimin hüsnü kemali
Her dem nazarımda nakşi cemali
Hayali gönlümde kalan bu mudur

Zulmet-i hicrimde nuru neharım
Zemistan içinde yaz ve baharım
Ağlama sabreyle çeşm-i çeharım
Bu canıma canan olan bu mudur

Subh u şam söylerim lisan-ı demde
Ağlarım ağlarım gözlerim nemde
Muhabbet ilinde kafesi gamda
Hıfzı seni esir kılan bu mudur