Kağızman Yöresi Türküleri Herkes Bir Belaya Mecnun Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


Kağızman Yöresi Türküleri – Herkes Bir Belaya Mecnun

Herkes bir belaya mecnun oluptur
Bende bir civana oldum nedeyim
Mecalsiz müptela halsiz giriftar
Mahbubu ridvana oldum nideyim

Bu kimdi sesledi beni uyattı
Ağırdır muhabbet cisimi tarttı
Coştu günden güne efkarım arttı
Gittikçe divane oldum nideyim

Bir meyhane gördüm yücedir fevki
Bir kadeh mey içmiş şirindir zevki
Aşkımı ürüşan eyledi şevki
Şemine pervane oldum nedeyim

Dil derdim söylesin yazsın el dedi
Hançer alıp bu sinemi del dedi
Bu yorgun canıma cana gel dedi
Azmetti revana oldum nideyim

Otlar kalem olsa tamam etmiyor
Deryalar mürekkep olsa yetmiyor
Daha bu sevdaya gücüm yetmiyor
Zayıf natüvana oldum nideyim

Hıfzı’yım gadahkar başı can ile
Bulandı göz yaşım kızıl kan ile
Uçtu gönül gezer bir külhan ile
Bülbül-ü şivane oldum nideyim