Kağızman Yöresi Türküleri Kim İdi (Uçan Kuşlar) Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


 

Kağızman Yöresi Türküleri – Kim İdi (Uçan Kuşlar)

Uçan kuşlar sizden haber sorayım
Bu bağda salınıp gezen kim idi
Anasın yitirmiş yolun şaşırmış
Körpe meral kimi tezen kim idi

Bezendi şevkinden bağların başı
Götürdü gönlümü kirpiği kaşı
Nazik ellerinde muhabbet taşı
Vurup da bağrımı ezen kim idi

Açıl bağlar açıl boyun göreyim
Gezdiğin yerlere yüzün süreyim
Ağaçlar dil bilmez kimden sorayım
Saçı sümbül zülfü düzen kim idi

Kamerden şevk almış seheri kevkep
Bahtı siyahımı kıldı mürekkep
Her kaşı bir kalem haddi hoş edep
Derdimi yellere yazan kim idi

Hıfzı der bu gülün bülbülü gerek
Elbet her bülbülün bir gülü gerek
Bir bağın sümbülü süseni gerek
Yazık kızıl gülü üzen kim idi