Kağızman Yöresi Türküleri Serim Sevdalanıp Aşka Düşeli Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


Kağızman Yöresi Türküleri – Serim Sevdalanıp Aşka Düşeli

Serim sevdalanıp aşka düşeli
Minnet kesesinden yer para gönül
Sever bir gül gibi mahbubesini
Düştü bülbül gibi bir zara gönül

Örtülür kapısı hem kuşat olur
Gahi cehalette gah irşad olur
Gah çiçek misli güler şad olur
Gahi gamda ağlar biçare gönül

Bu derdi fenadan murada yetmez
Muhabbet babından uzağa gitmez
Asla sevdiğinden feregat etmez
Mansur tek emrolsa berdara gönül

Gahi hikmet dolar gahi boş gibi
Gahi meyhor olur bir sarhoş gibi
Gahi kanatlanır uçan kuş gibi
Gahi yolda yorulur avare gönül

Gahi viraneye benzer bir çağı
Kış olur kar yağar dumandır dağı
Gahi bara düşer bahçesi bağı
Benzer bir zamanda bahara gönül

Gahi bülbül olur öter dillenir
Gahi elvan çiçek açar güllenir
Gahi yeşillenir gahi allanır
Gahi bir renk alır kapkara gönül

Gahi yücelerden esen yel olur
Gahi sular ile akar sel olur
Gahi örümcekten ince tel olur
Zerreden kırılır mudara gönül

Gahi nesne bilmez gahi hocadır
Gahi turab olur gahi yücedir
Gahi zulmet karanlık gecedir
Gahi de nur verir nehara gönül

Hıfzı’yım yanarım tütünüm çıkar
Gahi ateş olur cismimi yakar
Coşkun sular gibi çağlayıp akar
Akıbet yetişir dildare gönül