Kağızman Yöresi Türküleri Şeyda Bülbül Ne Yatarsın Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


 

Kağızman Yöresi Türküleri – Şeyda Bülbül Ne Yatarsın

Şeyda bülbül ne yatarsın bu yerde
Yok mudur vatanın illerin hani
Küskün müsün selamımı almadın
Kur’an okur şirin dillerin hani

Bir kuzu sürüden yarı ki durdu
Yemez mi dağların kuş ile kurdu
Katardan ayrıldır şahan mı vurdu
Durnam teleklerin tellerin hani

Yaz baharda sefil baykuş öter mi
Kara yerde mor menekşe biter mi
Bahçeye alışan yerde yatar mı
Uyan şeyda bülbül güllerin hani

Orda yorgan döşek yastık var mıdır
Dalın tahtan var önün yar mıdır
Bu geniş dünyada yerin dar mıdır
Senin kapın bacan yolların hani

Körpe maral idin dağlarımızda
Dolanırdın sol-u sağlarımızdan
Taze fidan idin bağlarımızda
Felek mi budadı dalların hani

Soldu m’ola ağ ellerin kınası
Çözülmedi ala gözün manası
Kocaldın mı on beş yılın sonası
Çiğdem çiçik açan çillerin hani

Düğününde acı şerbet içildi
Gelinlik esvabın dar mı biçildi
İlikle düğmeni göğsün açıldı
N’oldu kemer besti bellerin hani

Emim kızı aç kapıyı gireyim
Hasta mısın hal hatırın sorayım
Susuz değil misin bir su veriyim
Çaylarda çalkanan sellerin hani

Yatarsın gaflette gamsız kaygusuz
Nenni balam nenni kalma uykusuz
Hem garip hem çıplak hem aç hem susuz
Ömür fukarası malların hani

Her gelip geçtikçe selam veriyim
Nişangah taşına yüzüm süreyim
Kaldır nikabını yüzün göreyim
Ne çok sararmışsın alların hani

Felek de canana böyle kıyar mı
Hasta başın taş yastığa koyar mı
Ergen kıza beyaz donlar uyar mı
Al giy allı balam şalların hani

Daha seyrangaha çıkamaz mısın
Çıkıp da bağlara bakamaz mısın
Kaldırsam ayağa kalkamaz mısın
Yok mudur takatın halların hani

Odan ne karanlık yok mu ataşın
Aç mısın nerdedir ekmeğin aşın
Hani ya güveyin hanıya eşin
Yeşil başlı sunam göllerin hani

Ecel tuzağını açamaz mısın
Açıp da içinden kaçamaz mısın
Azad eyleseler uçamaz mısın
Kırık mı kanadın kolların hani

Sende hıfzı gibi tezden uyandın
Uyandın dataş yastığa dayandın
Aslı hanım gibi kavruldun yandın
Yeller mi savurdu küllerin hani