Kangal Yöresi Türküleri Alimde Çul Aramak Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


Kangal Yöresi Türküleri – Alimde Çul Aramak

Kitabı giyinmiş ilmi deha da
Neden ki rugandan çul arıyorsun
Değer ne süs ne kap ne paha da
Akıldan ziyade pul arıyorsun

Adamlık insanın tininde hafi
Sadece o aklı işletmek kafi
Erdemli insanlar üryandır safi
Edepsiz hayada zül arıyorsun

Adam sıfatında görme kendini
Önce ilmi öğren aşma bendini
Bu fikrin dandini zikrin dandini
Sen arifte illa kıl arıyorsun

Abrayı bilmeden mizanda gözün
Süte su katarsın utanmaz yüzün
Dolaşan dilinle yutarken sözün
Hileni görmeyen kul arıyorsun

Der ilhami aklın başına takın
Çulda ilim sorma sakın ha sakın
Erdem ile doldur şu akıl çıkın
Gördüm ki güneşe yol arıyorsun