Kemaliye Yöresi Türküleri Dertli’nin Eğini Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


 

Kemaliye Yöresi Türküleri – Dertli’nin Eğini

Hazreti hakka şükür kim
Dârul emândır eğin.
Türkiye büldânı içre
Sahi sultandır eğin.
Baş tarafı kadı gölünden
Hoş akar mâi leziz.
Alt tarafı nehri fırat’ın
Âbi helvandır eğin.

Mâi cârisi mükemmel tatlı
Hem kardan soğuk.
Çok güzel âbi havası
Med’he şayandır eğin.
Meyveli eşcarla nemlû çok
Müfarreh bahçeler.
Nağmesâzi bülbülandır gül
Gülüstandır eğin.

Atlasü hazrââ giyinmiş çok
Müferrâh bahçeler.
Bir mahali dilküşâdır
Kalbe ferhandır eğin.
Hertaraf dağlarla mahdud,
Bir esaslu kal’adir.
Şeddi muhkemdir âdûyâ bir
Kûhistandır eğin.

Eylemiş hüsnü teveccüh
Kâmil insan zümresi.
Himmet almış evliyadan
Dâri irfandır eğin.
Hamdülillâh muntazam cami,
Cemâat cümlesi.
Ar ve namuslu, hâyâdâr
Yurda insandır eğin.

Hüsnü hulki ittifakı var
Bu belde ehlinin.
İşgüzarlıkta zekâda,
Gayre rüçhandır eğin.
Nisbeten emnü asayiş
Başka yer fevkindedir.
Halki münkâdi mutîydir
Dâri iskândır eğin.

Alemin her canibinden
Gönderir hak kısmetin.
Pay alır herbir taraftan
Cem’i evtandır eğin.
Hercihet insani çok bitmez
Tükenmez lütfü hak.
Aklı kasır münkirana
Nâri sûzandır eğin.

Beldemiz sultan eğin med’hin
Ederler sâdıkân.
Zem eder âmââi bedbin
Görmez ayandır eğin.
Fehmü takdir eyler ancak
Ehli batın vasfını.
Gerçi zahir dar mahal
Mânâda meydandır eğin.

Her nev’i erbabı san’at çok
Güzel işler yapar.
Muteber gââliççesi sanki
İyrandır eğin.
Köy, şehir halkı maârif
Her hünerde âşinâ.
Her sınıf insan yetişmiş
Sahibi şandır eğin.

Âleme ermiş sadası
Nâmi sânı aşikâr
Bir eğinli medheder ki,
Vasfa erzandır eğin
Biz beğendik, dertli’ya kim
Ki beğenmez durmasın
Bize hoş, hoş görmeyen
Eşhasa zindandır eğin