Kemaliye Yöresi Türküleri Yeşil Kurbağalar Öter Göllerde 1 Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


 

Kemaliye Yöresi Türküleri – Yeşil Kurbağalar Öter Göllerde 1

Yeşil kurbağalar öter göllerde
Girildi ganadım galdım çöllerde
Anasız babasız gurbet ellerde
Ya ben ağlamayanı kimler ağlasın

Şu garip gönlümü kimler eylesin
Eğin’in altından akan fırat’tır
Ağamın bindüği demür gıratdır
Silaya gelmesi hayli muratdır

Tez gel ağam tez gel eğlenmeyasın
Elde güzel çoktur evlenmeyasın
Eğin’in etrafı dağdır meşedir
İçinde oturan beydir paşadır

Yüz elli mahalle beş yüz köşedir
Gel ağam gel olma yabancı
Benim ahım eder seni dilenci
Eğin viran olmuş bülbül ötmüyor

Ağam ırak yerde elim yetmiyor
Sayı tutam dedim sayı yetmiyor
Gel ağam gel ağam tez gel sılaya
Sen gelmezsen ağam gelem oraya

Ağam sen gideli yedi yıl oldu
Diktiğin ağaçlar meyveye durdu
Seninle gidenler sılaya döndü
Tez gel ağam tez gel eğlenmiyesin

Elde güzel çoktur evlenmiyesin
Ağam atın terkisini bağlıyor
Bu ayrılık yüreğimi dağlıyor
Baktım ağam usul usul ağlıyor

Gel ağam gül ağam gel de gene git
Akan gözüm yaşın sil de gene git