Kıbrıs Yöresi Türküleri Köy Düğünü Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


 

Kıbrıs Yöresi Türküleri – Köy Düğünü

Beş gündür davul zurna
Kaynattı koca köy
Kız evinde çalgıyla
Dikiliyor yorganlar
Gençler coşarak okur
Neş’eli bir türküyü
Böyle geçip gidiyor heyecan dolu anlar

Davulun nağmesiyle çiz
Taşınır bir bir
Ağla gelin, yan gelin
Yüreğin pare pare
Oğlan anası evde
Döğme serde pişirir
Varın gidin bir haber
Götürün nazlı yare

Kızlar hep çevre olmuş hep
Akşam güneşinde
Gelin döner başında
Sırmalı al duvağı
Kadınlar testi kırar
Kapının eşiğinde
Sözler uğur getirsin
Kopmasın gönül bağı

Çalınır sabahlara kadar kına gecesi
Şakır şakır oynayan
İki oyuncu kadın
Bir köyü eğlendirir
Defin debleğin sesi
Gelin niye ağlarsın
Kırık gibi kanadın

Parlıyor alınlarda şimdi
Gümüş silinler
Bir uğultu duyulur
Şimdi halk arasında
Bu coşan fasılları
Gönül ta içten dinler
Gelin kına yakınır tam
Gece yarısında

Ötede köy kahvesi,
Coştu akşamdan beri
Bu ne mes’ut gecedir dem vuruyor ağalar
Yanık yanık gazeller,
Oynak köy türküleri
Güvey mes’ut kalbinde
Sonsuz bir heyecan var

Beyaz duvaklı gelin merdivenlerden iner
Şakır şakır saçılır
Ortalığa paralar
Ellerinde buhurdan tütsü verir nineler
Ağlama nazlı gelin
Arkandan ağlayan var

Bu düğün heyecanı
Söylenecek yarin da
İşte gelinle güvey artık elele verdi
İki hasretli mes’ut sıcak yuvalarında
Böylece düğün bitti
Onlar murada erdi