Kırım Yöresi Türküleri Ketme Balam Ayıptır Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


Kırım Yöresi Türküleri – Ketme Balam Ayıptır

(anay kızına ayta)
Şaytan üyi canım kızım
Mektep degen egerek
Aslı canım kız balaga
Okuv-yazuv ne kerek
Kalemge katka yazık bir
Köpten köp tögerek
Özide tap akmescit’te
Köyimizge bek erek

Bo yıl şonda ketme kızım
Anaycıgın cılatıp
Binlermen para masrap etip
Babannın cebin suvaltıp
Otır üyde kur keryannı
Ketenlerın agartıp
Aytkanımdan şıkma balam
Kalkka yüzüm kızartıp

Saga baksan sen okuvnı
Uşatasın söretke
Cimnastik diy saglamlık diy
Tırmaşasın terekke
Vazgeş balam küninni coytma
Bo kereksiz tilekke
Bizler seni nışanladık
Bek zengin bir erekke

Üstündeki kiygen urban bir
Marışke kaptanı
Söret yasap keşiresin
Aynı yılnı aptanı
(h)ak tanrım bızıldı da
Kızlarımız erimiz
Yarın akret küni yoktır
Bizim catar cerimiz

(kız anasına cevap bere)
Ah yesirlik devrinin kul
Kurbanı anayım
Senin işin cennemde
Otlarga men canayım
Yanlışasız aldanasız
Kucır laplar aytasız
Zemaneni anlamaysız yüz
Yıl artka kaytasız

Bezdiresiz sizler meni şo
Nışanlauv sözimen
Menligimni satacaksız üş
Beş nagış bezimen
Eş biriniz karamaysız
Maga süygi közimen
Ketme kızım deb aytasız
Aslı kimnın yüzimen

Men ketermen ayt babamga
Pötigim yok o alsın
Bonday eski bilgilerni
Cıyıp cebine salsın
Zemaneni babam endi anlamalı bilmeli
Siz anaylar nafle agızgan
Köz yaşların silmeli

Bilesiz mi anay biz ne
Künnerde yaşaymız
Aksız yerge kul etile
Nafle kötek aşaymız
Curtımıznın ötmeginden
El ecnebi tok bola
Bizlerdeki cigitlikler bir
Sebepsiz cok bola

Ömürimnin son künneşik
Okıycakman anayım
Men ketenni mektebimde
Tokıycakman anayım
Bolsa menim nışan toyım
Mektep işinde bolsın
Bo turışım gür genşligim
Bilgi ogrında solsın

Okuv üşin beş kıtanı
Cayav cürüp şıgarman
Cayillikni aksızlıknı
Temelinden cıgarman
Anayşıgım okımaga ketecekmen ketecek
Bo kırım’nı bir top
Şeşek etecekmen etecek