Mut Yöresi Türküleri Gurbet Eldir Goçyiğidin Vatanı Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


Mut Yöresi Türküleri – Gurbet Eldir Goçyiğidin Vatanı

Gurbet eldir goçyiğidin vatanı
Aramazlar gurbet elde yiteni
Mezara gollar vadesi yeteni
Sızılar garibin suyu toprağı
Açılmaz heç garibin gülü yaprağı

Sızıla dağlar sızıla
Garlı dağlar görülmez
Oldu ardıcıla tucula
Ayırdılar ömrünü çeke çeke
Yalan dünyadan gücüle

Gümüş irbiklerde gaynadım daşdım
Gendi yağımıla gendim
Gavruldum bişdim
Gücücükden bi yazı geldi başıma
Gahbe felek ağı atdı aşıma

Yüce dağ başında bibelicek gar idim
Esdi yağmur ılgıt ılgıt eridim
Sekiz dene yavrunun anası benidim
Şimdi bayguş gibi ıssız
Viraneye dönen ben oldum

Yüce dağ başı garsız
Olmaz demedim mi
Demedim mi çivte bacılarım
Garlı dağlar yolsuz olmaz demedim mi
Benim bacılarım
Biz getmeyiz gahbe felek
Abasız olmaz demediniz mi
Benim bacılarım

Yüce dağ başında bir
Guş öter dedileridi
Nazlı gadirin anası gelin ayşan
Sarı hasanın yeter dedileridi
Gonca gülü gadirim nar
Çiçeği gelin ayşam
Sarı hasanı yitirdi

Gayalar gayalar yügsek gayalar
Yügseğine çıkmış şahin yuvalar
Gater diye
Döğdürdüğüm çivte
Mayalar
Göç çekip de aşdıcağım
Dağlar görünmez dumanlı

Depeler depeler yügsek depeler
Yügseğine gar yağar enginine sepeler
Guyumşuya
Döktürdüğüm elmas
Küpeler
Yar gedeli dakınıp da gezemem a canım

Şu depeyi dolanaydım dağ deyi
Sarı saçından bir dutaydım bağdeyi
Şu gurbet elde yavrularım var deyi
Dolanıp dolanıp gelişime
Ne dersin a canım

İçin çekmiş de
Galdırağın düzüne
Bir çivt keklik düşmüş
De ericeğin özüne
Al yanak altundan daşdı
Zülüf düşmüş de
Solgun görünür gözüme

Başına bağlanmış bir
İncicik birümcek
Aklım heyran oldu da
Nazlı yari görüncek
Garıbağdan alahana dönüncek
Eyiver zülfünü günden yana
Kölge olsun a canım