Kategoriler
Oğuz Boran

Beni Beni

Oğuz Boran Beni Beni Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle

 

Oğuz Boran – Beni Beni

Bab-i ihsanından mürüvvet
Eyle mürüvvet eyle
Karıştırma her bir eşyaya beni
Bakma isyanıma dost dost merhamet eyle
Ulaştır menzili a’laya beni
Beni dost beni beni
Beni beni beni beni sultanım beni beni
Ulaştır menzili a’laya beni
Beni dost beni beni
Kün buyurdun her eşyayı
Yetirdin yali yetirdin
Mevcudatı kemaline getirdin
Yaptın arş’ı kürş’ü
Çıktın oturtun
Düşürdün dünyayı dost dost
Kavgaya beni beni dost beni beni
Beni beni beni beni sultanım beni beni
Düşürdün kavgaya beni
Beni dost beni beni
Dertli’ye tükenmez nice dert
Verdin ala dert verdin
Ne çekmeğe sabır sabır
Ne gayret verdin
Ne saltanat verdin ne
Devlet verdin verdin
Ya niçin getirdin dost dost
Dünyaya beni beni dost beni beni
Beni beni beni beni sevdiğim beni beni
Çok şükür bir dara dost
Dost yitirdin beni beni