Orhan Ölmez Seyreyle Güzel Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


 

Orhan Ölmez – Seyreyle Güzel

Seyreyle güzel kudret-i
Mevla neler eyler
Allaha sığın adl-i taala neler eyler
Canana gönül vereli ben
Candan usandım
Hem düşeliden derdime
Dermandan usandım
Meyl eylemesem gayrisine tevbeler olsun
Bu ân’e değin ettiğin
İsyandan usandım
Pervane gibi yanmağı
İster deli gönlüm
Her şam-u seher ah ile
Efgandan usandım

Kalmadı firak giryesine sonra mecalim
Vuslat dilerem yarime hicrandan usandım
Işk ile enes oldı
Gönül geçdi siva’dan
Ben sohbet-i nas ülfet-i
Yarandan usandım
Çün zerre vefa bulmadım
İhvan-i zemandan
Şol yüzleri dost özleri
Düşmandan usandım
Vird edeyim ismin hemen
Hayret-i hakkın
Kesret ile ünsiyet-i
İnsandan usandım
Kuddisi’ye vahşet
Golüben cümle siva’dan
Der her ne ki ağyar var
İse andan usandım