Silleli İbrahim Aklımı Aldı (Bir Şirin Şivekar) Şarkı Sözleri, Sözü ile Dinle


Silleli İbrahim – Aklımı Aldı (Bir Şirin Şivekar)

Bir şirin şivekar aklımı aldı
Melek midir huru midir yar mıdır
Vücudum şehrine velvele saldı
Figan mıdır feryat mıdır zar mıdır

Henüz girmiş dilber on üç yaşına
Çoğunu bend etmiş sırma saçına
Terlemiş memeler koynu içinde
Elma mıdır turunç mudur nar mıdır

Bağrım yaktı benim ol bağrı çelik
Kesilmiş her yanı sımsıkı ilik
Bir güzelde olmaz böyle güzellik
Pembe midir sepen midir kar mıdır

Süruri der hublar tüccarı oldum
Bazar-ı aşk içre birisin buldum
Hasıl-ı ömrümü verdim de aldım
Zarar mıdır ziyan mıdır kar mıdır